Yoshiko Shimada_Cover
Read more
Artist Monograph

Yoshiko Shimada

嶋田美子展
1996