The exhibition includes new works by students of Huang Xiaopeng. Participating artists include members of Fong Fo, Cui Qianshan, Du Zhongjian, Fang Di, Feng Hanting, Hu Xianqian, Huang Cheng, Huang Zhoutuo, Li Lulu, Lin Aojie, BUBU, Lu Shan, Mak Yongxi, Mo Xiliang, Wu Sibo, Sue Hui, Ye Su (Zhang Fan), Zhang Yin, Yang Meiyan, and Zhong Jialing. 

Share

Related collection

HUANG Xiaopeng: Don't Kill Me I'm in love — A Tribute To Huang Xiaopeng
Don't Kill Me I'm in Love — A Tribute To Huang Xiaopeng
Artist Monograph

Don't Kill Me I'm in Love — A Tribute To Huang Xiaopeng

別殺我,我還在愛! — 向黃小鵬致敬

In light of the current COVID-19 situation, AAA Library will remain temporarily closed till 5 February.