This publication features ink paintings by more than 100 Chinese artists who were active in the 80s and 90s. With preface by Lu Hong and brief biographies of the artists.

Title type

Translated

Access level

Onsite

artist

BIAN Pingshan, 邊平山

CHANG Jin, 常進

CHEN Guoyong, 陳國勇

CHEN Ping, 陳平

CHEN Tiejun, 陳鐵軍

CHEN Xiangxun, 陳向迅

CHEN Yuming, 陳鈺銘

CHEN Yunquan, 陳運權

CUI Jin, 崔進

DONG Kejun, 董克俊

DONG Pingshi, 董萍實

FANG Tu, 方土

FENG Jinsong, 馮今松

GU Wenda, 谷文達

GU Zhenyan, 顧震岩

GUAN Yuliang, 關玉良

GUO Quanzhong, 郭全忠

HAI Rihan, 海日汗

HE Jiaying, 何家英

HU Mingzhe, 胡明哲

HU Youben, 胡又笨

JI Jingning, 紀京寧

JIA Haoyi, 賈浩義

JIA Youfu, 賈又福

JIANG Baolin, 姜寶林

JIANG Hongwei, 江宏偉

LI Baolin, 李寶林

LI Boan, 李伯安

LI Dongwei, 李東偉

LI Jin, 李津

LI Laoshi, 李老十

LI Naiwei, 李乃蔚

LI Shaowen, 李少文

LI Shinan, 李世南

LI Xiaoxuan, 李孝萱

LIANG Quan, 梁銓

LIN Haizhong, 林海鐘

LIN Rongsheng, 林容生

LIN Yong, 林墉

LIU Ergang, 劉二剛

LIU Guohui, 劉國輝

LIU Jinan, 劉進安

LIU Qinghe, 劉慶和

LIU Yan, 劉彥

LIU Yiyuan, 劉一原

LIU Zijian, 劉子建

LU CHEN, 盧沉

LU Peng, 呂鵬

LU Yushun, 盧禹舜

LUO Pingan, 羅平安

MAO Xiaolang, 茅小浪

MIAN Hai, 冕海

NIE Ganyin, 聶干因

PU Guochang, 蒲國昌

QIU Deshu, 仇德樹

REN Jian, 任戩

SHI Guo, 石果

SUN Benchang, 孫本長

TANG Jixiang, 湯集祥

TANG Yongli, 唐勇力

TIAN Liming, 田黎明

TONG Zhongtao, 童中燾

WANG Chuan, 王川

WANG Mengqi, 王孟奇

WANG Tiande, 王天德

WANG Yanping, 王彥萍

WANG Yingchun, 王迎春

WANG Yingsheng, 王穎生

WANG Yujue, 王玉玨

WANG Zan, 王贊

WEI Dong, 魏東

WEI Qingji, 魏青吉

WU Guanzhong, 吳冠中

WU Yi, 武藝

XIAO Haichun, 蕭海春

XIAO Shunzhi, 肖舜之

XU Lei, 徐累

XU Yongmin, 徐勇民

YAN Binghui, 閻秉會

YAN Liulin, 燕柳林

YANG Jinsong, 楊勁松

YANG Lizhou, 楊力舟

ZHANG Guiming, 張桂銘

ZHANG Hao, 張浩

ZHANG Jin, 張進

ZHANG Yu, 張羽

ZHAO Qi, 趙奇

ZHENG Qiang, 鄭強

ZHOU Jingxin, 周京新

ZHOU Shaohua, 周韶華

ZHOU Sicong, 周思聰

ZHU Aiping, 朱艾平

ZHU Qingsheng, 朱青生

ZHU Xinjian, 朱新建

ZHU Zhengeng, 朱振庚

ZHUO Hejun, 卓鶴君

ZOU Jianping, 鄒建平

Location code REF.LUH3
Language

Chinese - Simplified

Keyword

ink paintingChina

Publication/Creation date

2001

No of pages

190

ISBN / ISSN

7535129870

No of copies

1

Content type

catalogue

Chapter headings
蛻變中的突破1979-1999年: 水墨創作20年回望

- LU Hong, 魯虹

(Chinese Contemporary Art Album: 1979-1999 Ink Painting)
Share
Citation
Rights statement

In Copyright

What does this mean?

This item is covered by one or more copyrights. It is available for research only or use within Hong Kong’s fair dealing rules. Please do not copy, re-use or reproduce this item without the permission of the copyright holder.

Chinese Contemporary Art Album: 1979-1999 Ink Painting, 中國當代美術圖鑒:1979-1999 水墨分冊