The present publication brings together portraits, biographies and images of artworks of a hundred established artists from China. Gao Minglu, curator and art historian, gives a brief remark for each of the artists, in terms of style and in what ways these artists contribute to the development of contemporary Chinese art. With prefaces by Gao Minglu and Guo Yaxi in which they write about the methodology in studying contemporary Chinese art and the history of contemporary Chinese art since the late 1970s.
Access level

Onsite

artist

AI Weiwei, 艾未未

CAI Guoqiang, 蔡國強

CAI Jin, 蔡錦

CANG Xin, 蒼鑫

CHEN Shaoxiong, 陳劭雄

CHEN Wenbo, 陳文波

CHEN Zhen, 陳箴

DAI Guangyu, 戴光郁

DENG Jianjin, 鄧箭今

DING Fang, 丁方

DING Yi, 丁乙

FANG Lijun, 方力鈞

FANG Shaohua, 方少華

FENG Mengbo, 馮夢波

FU Zhongwang, 傅中望

Gao Brothers, 高氏兄弟

GENG Jianyi, 耿建翌

GU Dexin, 顧德新

GU Wenda, 谷文達

GUAN Ce, 管策

GUO Wei, 郭偉

HAI Bo, 海波

HONG Hao, 洪浩

HUANG Yan, 黃岩

HUANG Yihan, 黃一瀚

HUANG Yong Ping, 黃永砅

JIANG Jie, 姜傑

JIAO Yingqi, 焦應奇

JIN Feng, ﹝老﹞金鋒

LENG Jun, 冷軍

LI Bangyao, 李邦耀

LI Jin, 李津

LI Luming, 李路明

Shan LI, 李山

LIN Tianmiao, 林天苗

LIN Yilin, 林一林

LIU Dahong, 劉大鴻

LIU Jianhua, 劉建華

LIU Qinghe, 劉慶和

LIU Wei, 劉煒

LIU Xiaodong, 劉小東

LIU Zijian, 劉子建

LU Shengzhong, 呂勝中

LUO Zhongli, 羅中立

MA Liuming, 馬六明

MAO Xuhui, 毛旭輝

MAO Yan, 毛焰

QIU Zhijie, 邱志傑

SHANG Yang, 尚揚

SHAO Ge, 邵戈

SHAO Yinong, 邵逸農

SHEN Ling, 申玲

SHI Chong, 石沖

SHI Hui, 施慧

SONG Dong, 宋冬

SONG Yonghong, 宋永紅

SONG Yongping, 宋永平

SU Xinping, 蘇新平

SUI Jianguo, 隋建國

SUN Liang, 孫良

TAN Genxiong, 譚根雄

TIAN Liming, 田黎明

WANG Du, 王度

WANG Gongxin, 王功新

WANG Guangyi, 王廣義

WANG Jianwei, 汪建偉

WANG Jin, 王晉

WANG Jinsong, 王勁松

WANG Qingsong, 王慶松

WANG Xingwei, 王興偉

WANG Youshen, 王友身

WEI Guangqing, 魏光慶

WENG Fen, 翁奮

WU Guoquan (黑鬼 Heigui), 吳國全

WU Shanzhuan, 吳山專

XU Bing, 徐冰

XU Jiang, 許江

XU Tan, 徐坦

XUE Song, 薛松

YAN Peiming, 嚴培明

YANG Fudong, 楊福東

YANG Guoxin, 楊國辛

YANG Jiechang, 楊詰蒼

YANG Shaobin, 楊少斌

YE Yongqing, 葉永青

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

YU Hong, 喻紅

YU Youhan, 余友涵

YUE Minjun, 岳敏君

ZENG Fanzhi, 曾梵志

ZENG Hao, 曾浩

ZHAN Wang, 展望

ZHANG Dali, 張大力

ZHANG Huan, 張洹

ZHANG Jianjun, 張健君

ZHANG Peili, 張培力

ZHANG Xiaogang, 張曉剛

ZHANG Yu, 張羽

ZHAO Bandi, 趙半狄

ZHENG Guogu, 鄭國谷

ZHONG Biao, 鐘飆

ZHOU Chunya, 周春芽

ZHOU Tiehai, 周鐵海

ZHOU Xiaohu, 周嘯虎

ZHU Fadong, 朱發東

ZHU Xinjian, 朱新建

ZHUANG Hui, 莊輝

Location code REF.GML
Language

Chinese - Simplified

Keywords

China

Publication/Creation date

2005

No of pages

227

ISBN / ISSN

7539416998

No of copies

2

Content type

biography

Chapter headings
大師、明星和生産者,都有自己的方法論

- GAO Minglu, 高名潞

The Portraits of 100 Most Influential Artists in Contemporary Chinese Art
Share
Citation
Rights statements

In Copyright

What does this mean?

This item is covered by one or more copyrights. It is available for research only or use within Hong Kong’s fair dealing rules. Please do not copy, re-use or reproduce this item without the permission of the copyright holder.

The Portraits of 100 Most Influential Artists in Contemporary Chinese Art, 中國當代藝術最具影響的100位藝術家肖像