This book comprises critical essays on contemporary Chinese art by Lu Hong published between 1990 and 2006.

Access level

Onsite

artist

CAO Baoquan, 曹寶泉

CHA Shiming

CHEN Mengxin, 陳孟昕

CHEN Xiangbo, 陳湘波

CHEN Xinmao, 陳心懋

CUI Jin, 崔進

DONG Pingshi, 董萍實

DONG Xiaoming, 董小明

FANG Tu, 方土

FU Zhongwang, 傅中望

GUI Rongbiao, 歸榮彪

GUO Runwen, 郭潤文

GUO Wei, 郭偉

HOU Dengke, 侯登科

HUANG Yihan, 黃一瀚

JIA Haoyi, 賈浩義

JIANG Baolin, 姜寶林

JIANG Heng, 江衡

JIANG Hong, 江宏

LAN Zhenghui, 藍正輝

LEI Miao, 雷苗

LENG Jun, 冷軍

LI Bangyao, 李邦耀

LI Baolin, 李寶林

LI Huasheng, 李華生

LI Qiang, 李強

LI Qing, 李晴

LI Qingping, 李青萍

LI Xiaoxuan, 李孝萱

LIANG Bangchu, 梁邦楚

LIN Lan, 林藍

LIU Chunjie, 劉春杰

LIU Guofu, 劉國夫

LIU Jinan, 劉進安

LIU Ming, 劉鳴

LIU Qing

LIU Xijie, 劉西潔

LU Jun, 陸軍

LU Muxun, 魯慕迅

LU Nan, 呂楠

LUO Qi, 羅琦

NIE Ganyin, 聶干因

QI Haifeng, 祁海峰

SHAO Ge, 邵戈

SHEN Wei, 沈偉

SHEN Xiaotong, 沈曉彤

SHI Chong, 石沖

SU Wongshen, 蘇旺伸

WANG Chuan, 王川

WANG Guobin, 王國斌

WANG Jingheng, 王敬恒

WANG Wensheng, 王文生

WANG Xiaobao, 王小寶

WEI Guangqing, 魏光慶

WEI Jia, 韋嘉

WU Guanzhong, 吳冠中

WU Jun, 吳俊

WU Mingzhong, 武明中

WU Yi, 武藝

XU Mangyao, 徐芒耀

XU Yongmin, 徐勇民

YANG Guoxin, 楊國辛

YE Yongqing, 葉永青

YUAN Xiaofang, 袁曉舫

ZHANG Fazhi, 張發志

ZHANG Wei, 張衛

ZHANG Zhengmin, 張正民

ZHAO Nengzhi, 趙能智

ZHENG Qiang, 鄭強

ZHOU Jingxin, 周京新

ZHOU Shaohua, 周韶華

ZHOU Yong, 周湧

Location code REF.LUH3
Language

Chinese - Simplified

Publication/Creation date

2008

No of pages

508

ISBN / ISSN

9787531028796

No of copies

1

Content type

anthology, 

monograph

Transmutation
Share
Citation
Rights statement

In Copyright

What does this mean?

This item is covered by one or more copyrights. It is available for research only or use within Hong Kong’s fair dealing rules. Please do not copy, re-use or reproduce this item without the permission of the copyright holder.

Transmutation, 蛻變:魯虹藝術批評文集