3 Research and Library records

Read more
Periodical

Capital Art (2005.11)

資本畫廊 (2005.11)
CHEN Xiaoxin, 陳孝信 , CHEN Xiejun, 陳燮君 , DING Liren, 丁立人 , GUAN Liang, 關良 , GUO Xiaochuan, 郭曉川 , JIA Dejiang, 賈德江 , LU Zhiping, 盧治平 , SHANG Hui, 尚輝 , Robin SURI , WANG Jieyin, 王劼音 , YANG Renkai, 楊仁愷 , YE Juelin, 葉覺林 , ZHU Xiaoqing, 朱曉青 , ZHU Xuchu, 朱旭初 , ZHU Xunde, 朱訓德
2005
Selected Elaborated Style Paintings from Hunan
Read more
Reference

Selected Elaborated Style Paintings from Hunan

湖南工筆畫選集
1990
Splendid China
Read more
Reference

Splendid China

1997