15 Research and Library records

View all
On site only
Read more
1 Document

Interview with Zhang Hao, 24 April 1999 — Transcript

1999
Zhang Hao: Mapping the Soul Apictorial Biography
Read more
Monograph

Zhang Hao: Mapping the Soul Apictorial Biography

張浩: 心靈圖
2006
On site only
Read more
2 Multimedia

Interview with Zhang Hao, 24 April 1999

1999
03.25_01
Read more
17 Images

Zhang Hao, Zhang Jie, Zhang Keduan, and Zhang Peili (Set of 17 Photographs)

The Artistic Trend of Modern Chinese Ink and Wash in the Late 20th Century: Modern Ink and Wash Pain
Read more
Reference

The Artistic Trend of Modern Chinese Ink and Wash in the Late 20th Century: Modern Ink and Wash Painting Series II

《當代水墨藝術》叢書2: 二十世紀末中國現代水墨藝術走勢
1994
On site only
Read more
1 Document

Review of Modern Chinese Art Research Documents Exhibition

1991 – 1992
Read more
CD/DVD

Retrospection of Experimental Ink & Wash 1985-2000

實驗水墨回顧1985-2000
2005
The Artistic Trend of Modern Chinese Ink and Wash in the Late 20th Century: Modern Ink and Wash Pain
Read more
Reference

The Artistic Trend of Modern Chinese Ink and Wash in the Late 20th Century: Modern Ink and Wash Painting Series I, II, III

《當代水墨藝術》叢書1, 2, 3: 二十世紀末中國現代水墨藝術走勢
CHEN Qinqun, 陳勤群 , CHEN Xiaoxin, 陳孝信 , DENG Pingxiang, 鄧平祥 , GU Chengfeng, 顧丞峰 , GUO Yaxi, 郭雅希 , HAN Bi, 寒碧 , HUANG Zhuan, 黃專 , LANG Shaojun, 郎紹君 , LENG Lin, 冷林 , LI Zhengtian, 李正天 , Weiming LI, 李偉銘 , LIAN Li, 煉力 , LIAO Wen, 廖雯 , LIU Xiaochun, 劉驍純 , PI Daojian, 皮道堅 , PI Li, 皮力 , QIAN Zhijian, 錢志堅 , WANG Huangsheng, 王璜生 , WANG Lin, 王林 , WANG Shu, 王殊 , WU Weishan, 吳為山 , YI Ying, 易英 , YIN Shuangxi, 殷雙喜 , ZHU Bin, 祝斌
1993