7 Research and Library records

View all
Read more
File

Individual File: WEI Jia

文化/藝術工作者檔案: 韋嘉
Illuminating the Endless Night - Wei Jia's Recent Works 2007 - 2008
Read more
Monograph

Illuminating the Endless Night - Wei Jia's Recent Works 2007 - 2008

照亮夜色無限 - 韋嘉新作2007 - 2008
2008
Wei Jia Graphic Art
Read more
Monograph

Wei Jia Graphic Art

韋嘉版畫作品集
2002
02.18_01
Read more
24 Images

Wang Jialing, Wang Ying, Wei Jia, Wu Changjin, Wu Guanggun, Wu Yi, Xiao Yi, Xin Haizhou, Xu Kuang, and Xu Shangwan (Set of 24 Photographs)

1983 – 2002
Star Gallery
Read more
Reference

Star Gallery

星空間
2007
Young Chinese Artists: The Next Generation
Read more
Reference

Young Chinese Artists: The Next Generation

2008
Transmutation
Read more
Reference

Transmutation

蛻變:魯虹藝術批評文集
LU Hong, 魯虹
2008