3 Research and Library records

He Jinwei: Purlieu
Read more
Monograph

He Jinwei: Purlieu

何晉渭:去處
2005
Read more
Periodical

Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art (Vol. 5, No. 3; Fall/Sep 2006)

典藏國際版 (第5卷, 第3期)
GAO Minglu, 高名潞 , HE Jinwei, 何晉渭 , HONG Hao, 洪浩 , LI Gongming, 李公明 , LU Jie, 盧杰 , MAO Zedong, 毛澤東 , QIU Zhijie, 邱志傑 , YANG Jinsong, 楊勁松 , ZHU Qingsheng, 朱青生
2006
Read more
CD/DVD

Fare Mondi Making Worlds: 53rd International Art Exhibition - La Biennale di Venezia

制造世界
2009