2 Research and Library records

(Aomen Xiandai Yishu Shiwunian 1985-1999)
Read more
Reference

Aomen Xiandai Yishu Shiwunian 1985-1999

澳門現代藝術十五年1985-1999
MIO Pengfei, 繆鵬飛
The 15th Asian International Art Exhibition Research Monograph
Read more
Reference

The 15th Asian International Art Exhibition Research Monograph

第十五屆亞洲國際美展研究專輯
2000