5 Research and Library records

View all
The Revelling Waves
Read more
Exhibition Catalogue

The Revelling Waves

戲浪
2007
The Moment The Minute The Light
Read more
Monograph

The Moment The Minute The Light

那光
2008
Read more
Periodical

Art China (Vol. 6, No. 1; Jan 2007)

藝術當代
FU Xiaodong, 傅曉東 , GAO Shiming, 高士明 , GUO Xiaoyan, 郭曉彥 , HUANG Xiaopeng, 黃小鵬 , LIU Dahong, 劉大鴻 , LU Hong, 魯虹 , LU Huan, 盧緩 , LU Peng, 呂澎 , MA Lin, 馬琳 , WANG Lin, 王林 , WANG Nanming, 王南溟 , WONG Shunkit, 王純杰 , XIANG Liping, 項麗萍 , YE Nan, 葉楠 , YU Ke, 俞可 , ZHU Qi, 朱其 , ZOU Yuejin, 鄒躍進
2007
Read more
Periodical

Art China (Vol. 6, No. 5; Sep/Oct 2007)

藝術當代
BAO Qian, 包茜 , DU Xiyun, 杜曦雲 , FU Xiaodong, 傅曉東 , HE Wanli, 賀萬里 , Lorand HEGYI , LI Xu, 李旭 , LIU Libin, 劉禮賓 , LU Hong, 魯虹 , LU Huan, 盧緩 , LU Jie, 盧杰 , LU Peng, 呂澎 , MA Yang, 馬陽 , QIU Zhijie, 邱志傑 , SUN Zhenhua, 孫振華 , WU Hong, 巫鴻 , XU Jiayin, 徐佳音 , XU Ke, 徐可 , ZHANG Xiaotao, 張小濤 , ZHAO Li, 趙力 , ZHAO Quan, 趙泉 , ZHU Qi, 朱其
2007
The International Symposium in conjunction with Reboot: The Third Chengdu Biennale
Read more
Reference

The International Symposium in conjunction with Reboot: The Third Chengdu Biennale

重新啟動: 第三屆成都雙年展 國際學術研究會論文集暨第一, 二屆成都雙年展論文選
2007