15 Research and Library records

View all
Read more
File

Individual File: WANG Yidong

文化/藝術工作者檔案: 王沂東
Wang Yi Dong: Drawings & Sketches
Read more
Monograph

Wang Yi Dong: Drawings & Sketches

王沂東:迷戀素描
2003
08.16_01
Read more
10 Images

Wang Rubo, Wang Xiaocheng, Wang Xuezhu, Wang Yidong, Wang Zhenghua, Wei Lianfu, Wen Kaixuan, and Xiu Xianzhou (Set of 10 Photographs)

1987
The Chinese Contemporary Distinguished Oil Painter: Wang Yidong
Read more
Monograph

The Chinese Contemporary Distinguished Oil Painter: Wang Yidong

中國當代油畫名家畫集: 王沂東
2006
Read more
clipping

Arriving in '90s Style

Joyce MOY
6 – 8 Jan 1995
Wang Yi Dong
Read more
Monograph

Wang Yi Dong

王沂東
1999
Read more
Periodical

Orientations (Vol. 24, No. 12)

Valerie C. DORAN, 任卓華 , Paula FODOR
Dec 1993
Read more
Periodical

Orientations (Vol. 26, No. 4)

Arnold CHANG, 張洪 , Maggie PAI, 白麥琪
Apr 1995