16 Research and Library records

View all
Read more
Reference

Ofuna

大船
WU Yi, 武藝
2009
Paris Diary - Cover
Read more
Reference

Paris Diary

巴黎日記
WU Yi, 武藝
2005
39.12_10
Read more
2 Images

Wu Yi (Set of 2 Photographs)

1979 – 1994
Chinese Art Today Series: Wu Yi
Read more
Monograph

Chinese Art Today Series: Wu Yi

今日中國美術叢書: 武藝
2002
02.18_01
Read more
24 Images

Wang Jialing, Wang Ying, Wei Jia, Wu Changjin, Wu Guanggun, Wu Yi, Xiao Yi, Xin Haizhou, Xu Kuang, and Xu Shangwan (Set of 24 Photographs)

1983 – 2002
Expression of Chinese Contemporary Art
Read more
Exhibition Catalogue

Expression of Chinese Contemporary Art

中國式書寫
Eleonora BATTISTON , GAO Minglu, 高名潞 , GU Wenda, 谷文達 , JIANG Zaiming, 蔣再鳴 , LI Xianting, 栗憲庭 , Stephanie Debue LILANDE, 施靜怡 , LU Peng, 呂澎 , Robert C. MORGAN, 摩根羅伯特 , PI Daojian, 皮道堅 , WANG Lin, 王林 , WANG Lin, 王霖 , WEN Pulin, 溫普林 , WU Azure, 吳蔚 , WU Yi, 武藝 , YIN Lichuan, 尹麗川 , ZHU Qingsheng, 朱青生 , ZHU Zhu, 朱朱
2011
The View on Life and Art of Modern China Representation Painters
Read more
Reference

The View on Life and Art of Modern China Representation Painters

新界:當代中國代表性畫家生活藝術透視
2003
Ink Dots and Pink Spots: A Collection of Works by Nan Qi
Read more
Monograph

Ink Dots and Pink Spots: A Collection of Works by Nan Qi

墨點色點‧南溪作品集
2006