31 Research and Library records

View all
Shu Takagi / Masato Kobayashi
Read more
Exhibition Catalogue

Shu Takagi / Masato Kobayashi

Kunio MOTOE, 本江邦夫 , Shugo SATANI, 佐谷周吾
1986
Toshikatsu Endo
Read more
Monograph

Toshikatsu Endo

1989
Naoko Tomioka: Recent Works 1999-2005
Read more
Monograph

Naoko Tomioka: Recent Works 1999-2005

2005
Toeko Tatsuno 1986-1995
Read more
Monograph

Toeko Tatsuno 1986-1995

1995
Constructing The Perceiver - ARAKAWA: Experimental works
Read more
Monograph

Constructing The Perceiver - ARAKAWA: Experimental works

1991
Saburo Muraoka: Salt/Heat/Oxygen
Read more
Monograph

Saburo Muraoka: Salt/Heat/Oxygen

1997
These Artists are Good!
Read more
Exhibition Catalogue

These Artists are Good!

2008
Bienal de Sao Paulo, 1994
Read more
Exhibition Catalogue

Bienal de Sao Paulo, 1994

1994