This publication features 82 Chinese painters and their works that the editorial team regarded as contemporary Chinese paintings. Brief biography of the painters are provided.
Alternative title

Zhong guo dang dai hui hua yi shu | 82 Contemporary Chinese Painters

Access level

Onsite

artist

BAI Xueshi, 白雪石

CHEN Dayu, 陳大羽

CHEN Qiucao, 陳秋草

CHENG Shifa, 程十髮

CUI Zifan, 崔子范

DENG Ke, 鄧柯

DONG Chensheng, 董辰生

DONG Shouping, 董壽平

FAN Zeng, 范曾

FANG Zengxian, 方增先

FENG Jianwu, 馮建吳

GUAN Liang, 關良

GUAN Shanyue, 關山月

GUO Yizong, 郭怡琮

HE Haixia, 何海霞

HUA Sanchuan, 華三川

HUANG Jun, 黃均

HUANG Yongyu, 黃永玉

HUANG Zhou, 黃胄

JIANG Zhaohe, 蔣兆和

LI Keran, 李可染

LI Kuchan, 李苦禪

LI Shan, 李山

LI Xingjian, 李行簡

LI Xiongcai, 黎雄才

LIN Kai, 林鍇

LIN Ximing, 林曦明

LIN Yong, 林墉

LIU Boshu, 劉勃舒

LIU Danzhai, 劉旦宅

LIU Haisu, 劉海粟

LIU Jiyou, 劉繼卣

LIU Lingcang, 劉凌滄

LIU Wenxi, 劉文西

LOU Shibai, 婁師白

LU Guangzhao, 盧光照

LU Yanshao, 陸儼少

LUO Ming, 羅明

PAN Jiezi, 潘絜茲

PU Songchuang, 溥松窗

PU Zuo, 溥佐

QIAN Songyan, 錢松嵒

QIN Jianming, 秦劍銘

QIN Lingyun, 秦嶺雲

SHI Lu, 石魯

SONG Wenzhi, 宋文治

SONG Yinke, 宋吟可

SUN Kegang, 孫克綱

SUN Qifeng, 孫其峰

TANG Yun, 唐雲

TAO Yiqing, 陶一清

TIAN Shiguang, 田世光

WANG Qingsheng, 王慶升

WANG Shuhui, 王叔暉

WANG Songyu, 王頌餘

WANG Xuetao, 王雪濤

WANG Xuezhong, 王學仲

WANG Ziwu, 王子武

WEI Zixi, 魏紫熙

WU Guanzhong, 吳冠中

WU Zuoren, 吳作人

XIAO Shufang, 蕭淑芳

XIE Ruijie, 謝瑞階

XIE Zhiliu, 謝稚柳

XU Linglu, 許麐廬

XU Shuzhi, 徐庶之

XU Zihe, 徐子鶴

YA Ming, 亞明

YANG Zhiguang, 楊之光

YAO Youduo, 姚有多

YE Qianyu, 葉淺予

YIN Shoushi, 尹瘦石

YU Xining, 于希寧

YUAN Xiaocen, 袁曉岑

ZHANG Bu, 張步

ZHANG Ding, 張仃

ZHANG Zhenduo, 張振鐸

ZHENG Naiguang, 鄭乃珖

ZHOU Changgu, 周昌穀

ZHOU Shaohua, 周韶華

ZHOU Sicong, 周思聰

ZHU Qizhan, 朱屺瞻

Location code REFL.CCP3
Language

Chinese - Traditional, 

English

Keywords

ink paintingTaiwanChina

Publication/Creation date

1989

No of copies

1

Contemporary Chinese Painters
分享
引用
Rights statement

In Copyright

What does this mean?

This item is covered by one or more copyrights. It is available for research only or use within Hong Kong’s fair dealing rules. Please do not copy, re-use or reproduce this item without the permission of the copyright holder.

Contemporary Chinese Painters, 中國當代繪畫藝術

因應新冠病毒疫情現況,文獻庫圖書館將繼續暫時關閉至2月5日。