40.08_01
查閱更多
30 圖片

Jiang Tiefeng (Set of 30 Photographs)

1980 – 1983

40.10_01 (1)
查閱更多
16 圖片

Jiang Tiefeng with Family at Home (Set of 16 Photographs)

1987

40.06_01
查閱更多
26 圖片

Jiang Tiefeng (Set of 26 Photographs)

1980 – 1983

40.09_01 (1)
查閱更多
28 圖片

Jiang Tiefeng (Set of 28 Photographs)

1980 – 1983

40.07_01
查閱更多
28 圖片

Jiang Tiefeng (Set of 28 Photographs)

1980 – 1983

41.07_01
查閱更多
16 圖片

Huang Zhiyang, Huang Rui, Huang Qingqi, Huang Yongping, Huang Yongyu, Ji Cheng, Jia Youfu, Jiang Tiefeng, Jin Shangyi, Gao Qifeng, and Kong Baiji (Set of 16 Photographs)

1980 – 1995

Art and China's Revolution
查閱更多
7 圖片

Art and China's Revolution

2008

Art and China's Revolution
查閱更多
展覽圖錄

Art and China's Revolution

藝術與中國革命
2008

Art and China's Revolution: A Guide to the Exhibition
查閱更多
展覽圖錄

Art and China's Revolution: A Guide to the Exhibition

藝術與中國革命
2008

On site only
查閱更多
1 文件

"Art and China's Revolution" at the Asia Society Museum: An Unofficial Guide to the Exhibit


China Avant-Garde Art 1979-2004
查閱更多
參考書

China Avant-Garde Art 1979-2004

越界:中國先鋒藝術 1979-2004
2006