Dislocation/Urban Experience: Contemporary Photographs from East Asia - Cover
查閱更多
展覽圖錄

Dislocation/Urban Experience: Contemporary Photographs from East Asia | Dislocation/Negotiating Identity: Contemporary Photographs from South and Southeast Asia

2016

Post-Mao Dreaming: Chinese Contemporary Art
查閱更多
展覽圖錄

Post-Mao Dreaming: Chinese Contemporary Art

2009

'The Way I Remember Them' Paintings by Nusra Latif Qureshi
查閱更多
藝術家專集

'The Way I Remember Them' Paintings by Nusra Latif Qureshi

2004

The New Generation of Chinese Art
查閱更多
3 圖片

The New Generation of Chinese Art

1990

42.01_01
查閱更多
12 圖片

Ai Weiwei, Chen Jialing, Chen Danqing, and Han Xin (Set of 12 Photographs)

1980 – 1989

42.03_01
查閱更多
12 圖片

Ma Desheng, Yuan Yunfu, Yuan Yunsheng, and Xing Fei (Set of 12 Photographs)

1981 – 1988

Painting The Chinese Dream: Chinese Art Thirty Years After The Revolution
查閱更多
展覽圖錄

Painting the Chinese Dream: Chinese Art Thirty Years After the Revolution

1982

06.12_01
查閱更多
14 圖片

Painting the Chinese Dream (Set of 14 Photographs)

1982

06.08_01
查閱更多
15 圖片

Boston Opening Party (Set of 15 Photographs)

1982

06.06_01
查閱更多
18 圖片

Opening Party Group Photos (Set of 18 Photographs)

1983

06.07_01
查閱更多
17 圖片

Opening Party Group Photos (Set of 17 Photographs)

1983

42.02_01
查閱更多
19 圖片

Kong Baiji, Liu Bingjiang, Liu Shaohui, and Liu Tianwei (Set of 19 Photographs)

1979 – 1988

06.11_01
查閱更多
13 圖片

Artists and Artworks (Set of 13 Photographs)

1982

06.09_01
查閱更多
17 圖片

Boston Opening Party (Set of 17 Photographs)

1982

06.10_01
查閱更多
5 圖片

Boston Exhibition Views (Set of 5 Photographs)

1982