This volume comprises conversations between Yang Jiechang and Larys Frogier, Julia Yen, and Fritz Hansel.
Alternative title

Bai nan zhun de ku dai yu yang jie chang de san ci dui hua

Access level

Onsite

Location code MON.YJC
Language

Chinese - Simplified, 

English

No of pages

143

No of copies

2

Content type

artist monograph, 

interview documentation

Chapter headings
Eros...Global...Chaos

- Larys FROGIER, YANG Jiechang, 楊詰蒼

Nam June Paik's Belt

- Julia YEN, YANG Jiechang, 楊詰蒼

Republic of Fritz Hansel: A Dialogue

- Fritz HANSEL, YANG Jiechang, 楊詰蒼

Nam June Paik's Belt: Three Conversations with Yang Jiechang
Share
Citation
Rights statements

In Copyright

Nam June Paik's Belt: Three Conversations with Yang Jiechang, 白南準的褲帶:與楊詰蒼的三次對話