Date

2009

Artist

CHANG Chiaying, 張嘉穎

CHANG Entzu, 張恩慈

CHANG Jenwen, 張貞雯

CHANG Jiayu, 張家瑀

CHANG Shumei, 張淑美

CHANG Yungchieh, 張詠捷

CHEN Chin, 陳進

CHEN Hsingwan, 陳幸婉

CHEN Huichiao, 陳慧嶠

CHEN Jo Chiunghua, 陳瓊花

CHEN Meitsen, 陳美岑

CHEN Yichun, 陳怡君

CHIH Nungsheng, 池農深

CHO Yeoujui, 卓有瑞

CHOU Pangling, 周邦玲

FAN Lyihung, 范麗紅

FAN Suluan, 范素鑾

GAU Shihheng, 高實珩

HO Isa Mengchuan, 何孟娟

HSU Hsunwei Maggie, 徐洵蔚

HSU Weiying, 許維穎

HU Huichin, 胡慧琴

HUANG Chishan, 黃琦珊

HUANG Meiting, 黃梅婷

HUANG Peiying, 黃沛瀅

HUANG Wanling, 黃琬玲

HUANG Weimin, 黃薇珉

HUANG Wenying, 黃文英

HUANG Yahuei, 黃雅惠

JANG Tsweirung, 張翠容

JAO Wenchen, 饒文貞

KUO Huichan, 郭慧禪

KUO Yingmei, 郭英美

LAI Jun T., 賴純純

LAI Peiyu, 賴珮瑜

LEE Chungchung, 李重重

LI Chenhui, 李貞慧

LI Jinshiow, 李錦繡

LI Lijie, 李俐潔

LIAN Bautsai, 連寶猜

LIANG Danfeng, 梁丹丰

LIANG Shioujung, 梁秀中

LIAO Ruifin, 廖瑞芬

LIN Hsuehching, 林雪卿

LIN Liling, 林麗玲

LIN Swallow Yan, 林燕

LIN Yangling, 林泱伶

PENG Huirong, 彭慧容

Shi Murung, 席慕容

SHIEH Hongjuin, 謝鴻均

SU Wanting, 蘇琬婷

TSAI Chiehhsin, 蔡潔莘

TU Peishih, 杜珮詩

TUNG Hsinru, 董心如

WANG Chiachi, 王佳琪

WANG Chisui, 王綺穗

WANG Teyu, 王德瑜

WEN Yating, 溫雅婷

WU Mali, 吳瑪俐

WU Yunghsiang, 吳詠香

YAN Minghuei, 嚴明惠

YANG Shihchih Emily, 楊世芝

YU Ziyong, 余紫詠

YUAN Shujen, 袁樞真

Share

Related collection

Duel Regard: The Views From Taiwanese Women's Arts
Duel Regard: The Views From Taiwanese Women's Arts
Exhibition Catalogue

Duel Regard: The Views From Taiwanese Women's Arts

雙凝:台灣女性藝術的鏡觀視角
2009