Date

19 Apr – 15 Jun 2003

Artist

CHANG Changhua, 張常華

CHANG Hsiching, 張錫卿

CHANG Kunien, 張穀年

CHANG Pingnan, 張炳南

CHANG Pingtang, 張炳堂

CHANG Wanchuan, 張萬傳

CHANG Wenching, 張文卿

CHANG Yihhsiung, 張義雄

CHEN Chengpo, 陳澄波

CHEN Chimao, 陳其茂

CHEN Chin, 陳進

CHEN Chingfen, 陳清汾

CHEN Chingjong, 陳景容

CHEN Chushi, 陳處世

CHEN Fang, 陳方

CHEN Houeikuen, 陳慧坤

CHEN Hungjen, 陳洪甄

CHEN Iher, 陳一鶴

CHEN Jinghuei, 陳敬輝

CHEN Tewang, 陳德旺

CHEN Tingshih, 陳庭詩

CHEN Tsainan, 陳在南

CHEN Xiayu, 陳夏雨

CHEN Yinjye, 陳英傑

CHENG Yueh, 鄭曼青

CHIN Juntso, 金潤作

CHIN Sung, 秦松

Chingching PENG, 彭鏡清

CHU Weibor, 朱為白

CHUANG Che, 莊喆

CHUANG Shihho, 莊世和

FANG Hsiang, 方向

FANG Xiang, 方向

GUO Jenshiang, 郭禎祥

HO Chauchu, 何肇衢

HO Kan, 霍剛

HONG Juiling, 洪瑞麟

HSIA Yan, 夏陽

HSIAO Chin, 蕭勤

HSIAO Jusung, 蕭如松

HSIEH Kuoyung, 謝國鏞

HSU Shenchou, 許深州

HSU Wuyung, 許武勇

HUANG Huiming, 黃慧明

HUANG Oupo, 黃鷗波

HUNG Kungta, 洪孔達

JANG Chihua, 張啟華

KAO Yihung, 高逸鴻

KU Fusheng, 顧福生

KUO Pochuan, 郭柏川

KUO Tungjung, 郭東榮

LAI Kaoshan, 賴高山

LEE Kehchyuan, 李克全

LEE Kuochu, 李國初

LEE Meishu, 李梅樹

LEE Shichi, 李錫奇

LEE Shihchiao, 李石樵

LI Chefan, 李澤藩

LI Yuting, 李育亭

LIAO Chichun, 廖繼春

LIAO Tehcheng, 廖德政

LIN Chihchu, 林之助

LIN Tienjui, 林天瑞

LIN Yushan, 林玉山

LIU Chihsiang, 劉啟祥

LIU Chinling, 劉欽麟

LIU Kuo-sung, 劉國松

LIU Yuantao, 劉延濤

LU Chien, 呂基正

LU Foting, 呂佛庭

LU Tiehchou, 呂鐵州

MA Shouhua, 馬壽華

PU Tiansheng, 蒲添生

SHEN Chetsai, 沈哲哉

SHU Lansung, 徐藍松

SHU Tienpang, 徐天榜

SUNG Shihhsiung, 宋世雄

TAO Yunlou, 陶芸樓

TEI Seipwan, 鄭世璠

TSAI Tsaoju, 蔡卓如

TSAI Yingtsai, 蔡英才

TSAI Yintang, 蔡蔭棠

WANG Erhchang, 王爾昌

WANG Iyun, 王逸雲

WU Hao, 吳昊

YANG Qidong, 楊啟東

YANG Sanlang, 楊三郎

YANG Yinfeng, 楊英風

YEH Huocheng, 葉火城

YIEN Shueilung, 顏水龍

Share

Related collection

From the Ground Up: Artist Associations in 1950s Taiwan
From the Ground Up: Artist Associations in 1950s Taiwan
Exhibition Catalogue

From the Ground Up: Artist Associations in 1950s Taiwan

長流: 50年代台灣美術發展
HUANG Tsailang, 黃才郎
2003

From the Ground up: Artist Associations in 1950s Taiwan
From the Ground up: Artist Associations in 1950s Taiwan
4 Images

From the Ground up: Artist Associations in 1950s Taiwan

長流: 五0年代台灣美術發展
2003