Date

13 Dec 2004 – 10 Jan 2005

13 Dec 2004 – 10 Jan 2005

13 Dec 2004 – 10 Jan 2005

Artist

Bonnie KWAN HUO, 關天穎

CAO Baoquan, 曹寶泉

CHANG Sangeui, 장상의

CHEN Yuming, 陳鈺銘

CHEUNG Ngayin Lucia, 張雅燕

CHUNG Takyoung, 정탁영

CUI Jin, 崔進

DONG Kejun, 董克俊

DONG Xiaoming, 董小明

FENG Yuan, 馮遠

Fengyi YE, 葉逢儀

FU Xiaodong, 傅曉東

FU Zhongqi, 富中奇

FUNG Chungray, 馮鍾睿

GU Wenda, 谷文達

GUAN Yuliang, 關玉良

GUO Quanzhong, 郭全忠

HE Weina, 何唯娜

HONG Sukchang, 홍석창

HUANG Guowu, 黃國武

HUANG Yihan, 黃一瀚

HUH Daljae, 허달재

JEONG Jonghae, 정종해

JI Jingning, 紀京寧

JIANG Guandong, 蔣冠東

Jianyi YE, 葉健一

JIN Weihong, 靳衛紅

JUNG Chihwan, 정치환

KAN Taikeung, 靳埭強

KIM Hoduk, 김호득

KIM Soogil, 김수길

KWON Youngwoo, 권영우

LEE Jongmok, 이종목

LEE Jongsang, 이종상

LI Jin, 李津

LI Xiaoke, 李小可

LI Xiaoxuan, 李孝萱

LIANG Quan, 梁銓

LIU Jian, 劉堅

LIU Jinan, 劉進安

LIU Liwen, 劉俐蘊

LIU Maoshan, 劉懋善

LIU Qinghe, 劉慶和

LIU Sifen, 劉斯奮

LIU Xuguang, 劉旭光

LIU Zijian, 劉子建

LU Jia, 陸佳

LU Yushun, 盧禹舜

LUO Qing, 羅青

MIN Kyoungkap, 민경갑

MOON Bongsun, 문봉선

NAN Xi, 南溪

OH Sookhwan, 오숙환

PAI Fengchung, 白豐中

PAN Wenxun, 潘汶汛

PARK Neungsaeng, 박능생

RYU Changhee, 류창희

SEO Seok, 서세옥

SHAO Ge, 邵戈

SHEN Qin, 沈沁

SHIN Youngsang, 신영상

SONG Chengde, 宋承德

SONG Soonam, 송수남

SONG Sooryon, 송수련

SONG Youngbang, 송영방

SONG Yuming, 宋玉明

TONG Zhengang, 童振剛

TONG Zhongtao, 童中燾

WANG Chuan, 王川

WANG Gongyi, 王公懿

WANG Nanming, 王南溟

WANG Qiutong, 王秋童

WANG Tiande, 王天德

WONG Haukwei, 黃孝逵

WONG Sauching, 王守清

WU Hao, 吳昊

Wucius WONG, 王無邪

XU Bing, 徐冰

XU Dongqing, 徐冬青

YANG Chunhua, 楊春華

YANG Guoxin, 楊國辛

YANG Jiechang, 楊詰蒼

YANG Xiaoyang, 楊曉洋

YU Changjiang, 于長江

YU Peng, 于彭

YUAN Jinta, 袁金塔

YUAN Xiaofang, 袁曉舫

YUAN Yunfu, 袁運甫

ZHANG Guiming, 張桂銘

ZHANG Jiangzhou, 張江舟

ZHANG Jianjun, 張健君

ZHANG Wei, 張衛

ZHANG Yu, 張羽

ZHAO Xucheng, 趙緒成

ZHAO Zhunwang, 趙準旺

ZHENG Qiang, 鄭強

Zhengshan ZHONG, 鍾正山

ZHONG Ruqian, 鍾孺乾

ZHOU Chong, 周涌

ZHOU Jingxin, 周京新

ZHOU Kai, 周凱

ZHOU Shaohua, 周韶華

ZHU Zhengeng, 朱振庚

ZOU Jianping, 鄒建平

Share

Related collection

The 4th International Ink Painting Biennial of Shenzhen (A set of 6 volumes)
The 4th International Ink Painting Biennial of Shenzhen (A set of 6 volumes)
Exhibition Catalogue

The 4th International Ink Painting Biennial of Shenzhen (A set of 6 volumes)

第四屆深圳國際水墨雙年展 (全套六冊)
2004

The 4th International Ink Painting Biennial of Shenzhen (A Short Guide)
The 4th International Ink Painting Biennial of Shenzhen (A Short Guide)
Exhibition Catalogue

The 4th International Ink Painting Biennial of Shenzhen (A Short Guide)

第四屆深圳國際水墨雙年展
2004