Date

3 – 8 Mar 1998

3 – 8 Mar 1998

3 – 8 Mar 1998

3 – 8 Mar 1998

Artist

BAI Chongmin, 白崇民

CAI Jin, 蔡錦

CAO Qing, 曹清

CHEN Shuxia, 陳淑霞

CHEN Xi, 陳曦

CUI Xiuwen, 崔岫聞

DING Zhuoqin, 丁卓芹

FU Liya, 甫立亞

HE Yunlan, 何韻蘭

HSUEH Paohsia Ava, 薛保瑕

HU Bing, 胡冰

JI Jingning, 紀京寧

JIANG Congyi, 蔣叢憶

JIANG Jie, 姜傑

JIANG Li, 江黎

JIN Ming Dodo, 金旻

LEI Shuang, 雷雙

LEUNG Cathering Kitling, 梁潔齡

LI Chen, 李辰

LI Hong, 李虹

LI Xiuqin, 李秀勤

LIAO Haiying, 廖海瑛

LIN Jingjing, 林菁菁

LIN Tianmiao, 林天苗

LIU Hong, 劉虹

LIU Liping, 劉麗萍

LIU Manwen, 劉曼文

LIU Xiuming, 劉秀鳴

LIU Yan, 劉彥

LUO Ying, 羅瑩

MAN Fung Yi, 文鳳儀

Morye, 莫也

NING Fangqian, 寧方倩

PAN Ying, 潘纓

PANG Tao

PANG Yuan, 龐媛

QIU Ping, 邱萍

QIU Ti, 丘堤

SHAO Fei, 邵飛

SHEN Ling, 申玲

SHI Hui, 施慧

SO Man Yee, 蘇敏儀

SUN Dingyu, 孫鼎玉

SUN Ge, 孫葛

SUN Guojuan, 孫國娟

SUN Man, 孫蠻

TANG Ying Chi Stella, 鄧凝姿

TENG Fei, 滕斐

TENG Ying, 滕英

WANG Xiaohui, 王小慧

WANG Xiaohui, 王小蕙

WANG Yanping, 王彥萍

WANG Yingchun, 王迎春

WANG Yuanzhen, 王元珍

WU Weihe, 吳瑋禾

XIA Junna, 夏俊娜

XIANG Jing, 向京

XING Danwen, 邢丹文

XU Hong, 徐虹

XU Min, 許敏

XU Xiaoyan, 徐曉燕

Yan LIN, 林延

YANG Keqin, 楊克勤

YANG Yanlai, 楊燕來

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

YU Gao, 喻高

YU Hong, 喻紅

YUAN Yaomin, 袁耀敏

ZENG Youhe, 曾幼荷

ZHANG Lei, 張蕾

ZHANG Qiang, b. 1962, 張強

ZHANG Wenzhi, 張温帙

ZHANG Xin, 張新

ZHANG Yonghong, 張永紅

ZHOU Sicong, 周思聰

ZHU Bing, 朱冰

ZHU Zhiwei, 朱智偉

Share

Related collection

A Work by Pan Ying
A Work by Pan Ying
1 Image

A Work by Pan Ying

潘纓的作品

peggy\20161124_102805_0.tif
A Work by Shao Fei
1 Image

A Work by Shao Fei

邵飛的作品

peggy\20161124_102814_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

peggy\20161124_102814_1.tif
A Work by Shao Fei
1 Image

A Work by Shao Fei

邵飛的作品

Century · Woman Art Exhibition
Century · Woman Art Exhibition
1 Image

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

peggy\20161124_102825_0.tif
Works by Liu Yan
1 Image

Works by Liu Yan

劉彥的作品

Soliloquy Series by Liu Hong
A Work from the Soliloquy Series by Liu Hong
1 Image

A Work from the Soliloquy Series by Liu Hong

劉虹《自語》系列的作品之一

peggy\53689acb-1246-46e2-8fbe-74caf7d91ba9.tif
Works by Shen Ling in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

Works by Shen Ling in the Century·Woman Art Exhibition

申玲在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品

Procession of Beauties: Left
Procession of Beauties: Left
1 Image

Procession of Beauties: Left

麗人行 · 右

peggy\cfad14b3-e517-493a-87fc-0e3cbbc57f1f.tif
Self-Portrait
1 Image

Self-Portrait

自畫像

Self Extrication Series
The Self Extrication Series
1 Image

The Self Extrication Series

自我解脫系列

The Opus Series by Xu Hong
Opus No.1
1 Image

Opus No.1

作品一號

Century · Woman Art Exhibition
Century · Woman Art Exhibition
1 Image

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

Century · Woman Art Show — Proposal
Century · Woman Art Show — Proposal
1 Document

Century · Woman Art Show — Proposal

《世紀 · 女性》藝術展 — 計劃書

Century · Woman Art Exhibition
Century · Woman Art Exhibition
1 Image

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

Century · Woman Art Exhibition
Century · Woman Art Exhibition
1 Image

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

peggy\20161124_102928_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

peggy\20161124_102930_0.tif
Canna No.113
1 Image

Canna No.113

美人蕉 113

Works from the Canna Series by Cai Jin
The Canna
1 Image

The Canna

peggy\20161124_102941_1.tif
Canna No.115
1 Image

Canna No.115

美人蕉 115

Century · Woman Art Exhibition
Century · Woman Art Exhibition
1 Image

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

peggy\20161124_102951_1.tif
Works by Cai Jin
1 Image

Works by Cai Jin

蔡錦作品

Century · Woman Art Exhibition
Century · Woman Art Exhibition
1 Image

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

peggy\20161124_103000_0.tif
Century · Woman Art Exhibition
1 Image

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

On site only
Century/Woman Show
1 Document

Century/Woman Show

peggy\20161124_102756_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

peggy\20161124_102803_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

Century﹒Woman Art Exhibition — Invitation
Century · Woman Art Exhibition — Invitation
1 Document

Century · Woman Art Exhibition — Invitation

世紀 · 女性藝術展 — 邀請函

Apocalypse of Bronze
Apocalypse of Bronze
1 Image

Apocalypse of Bronze

青銅的啓示

peggy\20161124_102615_0.tif
A Work by Shao Fei
1 Image

A Work by Shao Fei

邵飛的作品

peggy\20161124_102620_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

A Work by Pan Ying
A Work by Pan Ying
1 Image

A Work by Pan Ying

潘纓的作品

peggy\20161124_102629_0.tif
Century · Woman Art Exhibition
1 Image

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

Playing Majong
Playing Majong
1 Image

Playing Majong

打麻雀

 Works by Xu Hong
Work by Xu Hong
1 Image

Work by Xu Hong

徐虹作品

peggy\20161124_102640_0.tif
Century · Woman Art Exhibition
1 Image

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

peggy\20161124_102647_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

peggy\20161124_102649_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

Changes
Changes
1 Image

Changes

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

peggy\20161124_102752_0.tif
*An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

*An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

A Work by Wu Weihe and Bai Chongmin
A Work by Wu Weihe and Bai Chongmin
1 Image

A Work by Wu Weihe and Bai Chongmin

吳瑋禾和白崇民的作品

 A Work by Wu Weihe and Bai Chongmin
A Work by Wu Weihe and Bai Chongmin
1 Image

A Work by Wu Weihe and Bai Chongmin

吳瑋禾和白崇民的作品

peggy\20161124_102731_1.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

Works by Cai Jin
Works by Cai Jin
1 Image

Works by Cai Jin

蔡錦作品

Changes
Changes
1 Image

Changes

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

Changes
Changes
1 Image

Changes

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

peggy\20161124_102711_0.tif
Changes
1 Image

Changes

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

peggy\20161124_102708_0.tif
Changes
1 Image

Changes

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

Changes
Changes
1 Image

Changes

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

peggy\20161124_102727_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

On site only
Women Artists Are No Longer "Non-Mainstream"
1 Document

Women Artists Are No Longer "Non-Mainstream"

女性藝術家不再「非主流」

On site only
From the Perspective of Gender: A Review on "Century · Woman" Art Show in Mainland China
1 Document

From the Perspective of Gender: A Review on "Century · Woman" Art Show in Mainland China

性別視角:看中國大陸「世紀·女性」藝術展
Victoria LU, 陸蓉之

On site only
The Shock of Women's Art: on "Century · Woman" Art Show
1 Document

The Shock of Women's Art: on "Century · Woman" Art Show

女性藝術的新震撼——記「世紀·女性」藝術大展

On site only
Century · Woman Art Show
1 Document

Century · Woman Art Show

世紀·女性藝術展

converted_cover_pdf
Moving in Step with the Century: Tracing the Historical Footfalls of Chinese Women Painters of the Twentieth Century (Abbreviated Version)
1 Document

Moving in Step with the Century: Tracing the Historical Footfalls of Chinese Women Painters of the Twentieth Century (Abbreviated Version)

與世紀同行: 二十世紀中國女性繪畫藝術的歷史足音(縮略版)
TAO Yongbai, 陶詠白

On site only
Century · Woman Art Show Is Opening Soon
1 Document

Century · Woman Art Show Is Opening Soon

「世紀·女性」藝術展將舉辦

converted_cover_pdf
Moving in Step with the Century: Tracing the Historical Footfalls of Chinese Women’s Art
1 Document

Moving in Step with the Century: Tracing the Historical Footfalls of Chinese Women’s Art

與世紀同行——中國女性藝術的歷史足音
TAO Yongbai, 陶詠白

converted_cover_pdf
Moving in Step with the Century: Tracing the Historical Footfalls of Chinese Women’s Art — Draft
1 Document

Moving in Step with the Century: Tracing the Historical Footfalls of Chinese Women’s Art — Draft

與世紀同行——中國女性藝術的歷史足音— 草稿
TAO Yongbai, 陶詠白

converted_cover_pdf
Brief Introduction of Century · Woman Art Show (Press Release)
1 Document

Brief Introduction of Century · Woman Art Show (Press Release)

世紀·女性藝術展簡介(新聞稿)

converted_cover_pdf
Invitation Letter to Tao Yongbai, 6 February 1998
1 Document

Invitation Letter to Tao Yongbai, 6 February 1998

致陶詠白的邀請函,1998年二月6日

converted_cover_pdf
Table of Contents of the "Century · Woman Art Show" Catalogue — Draft
1 Document

Table of Contents of the "Century · Woman Art Show" Catalogue — Draft

世紀·女性藝術展畫冊目錄—草稿

On site only
Special Feature on Women's Art Published in China Women's News
1 Document

Special Feature on Women's Art Published in China Women's News

在「中國婦女報」上刊登的女性藝術專題

On site only
A Hundred Years on the Way of Art: Joy and Tears
1 Document

A Hundred Years on the Way of Art: Joy and Tears

百年藝術之路:幾多欣喜幾多淚

On site only
Travel Notes: About Century · Woman Art Show
1 Document

Travel Notes: About Century · Woman Art Show

巡訪札記——關於「世紀·女性」展
ZHANG Xiaojun, 張曉軍

On site only
"Hegemony" and "Awakeness": Some Thoughts on the Century · Woman Art Show
1 Document

"Hegemony" and "Awakeness": Some Thoughts on the Century · Woman Art Show

「霸權」與「覺醒」——關於「世紀·女性」藝術展的雜感

converted_cover_pdf
Notice
1 Document

Notice

通知

converted_cover_pdf
Invitation Letter
1 Document

Invitation Letter

邀請函
Research Society of Women's Art and Culture 女性文化藝術學社

converted_cover_pdf
Two Documents Related to Century · Woman Art Show
1 Document

Two Documents Related to Century · Woman Art Show

「世紀·女性」藝術展相關的兩份文件
Century · Woman Art Show Preparatory Committee, 「世紀·女性」藝術展籌委會

converted_cover_pdf
Organisation Schedule of "Century · Woman" Art Show
1 Document

Organisation Schedule of "Century · Woman" Art Show

「世紀·女性」藝術展籌展日程安排
Century · Woman Art Show Preparatory Committee, 「世紀·女性」藝術展籌委會

converted_cover_pdf
Call for Submissions of Image Materials
1 Document

Call for Submissions of Image Materials

圖片資料征集函
Century · Woman Art Show Preparatory Committee, 「世紀·女性」藝術展籌委會

converted_cover_pdf
Century · Woman Art Show — Proposal
1 Document

Century · Woman Art Show — Proposal

「世紀·女性」藝術展 — 策劃書
Century · Woman Art Show Preparatory Committee, 「世紀·女性」藝術展籌委會

On site only
"Climate" No.4
1 Document, 2 Images

"Climate" No.4

「氣候」No.4

Century. Woman: Selected Works from the Exhibition
Century. Woman: Selected Works from the Exhibition
Exhibition Catalogue

Century. Woman: Selected Works from the Exhibition

世紀. 女性藝術展
1998

On site only
Table of Content and List of Authors of the Anthology "Women's Art and Female Art Practitioners in Cultural Change"
1 Document

Table of Content and List of Authors of the Anthology "Women's Art and Female Art Practitioners in Cultural Change"

「文化變遷中的女性藝術與藝術女性」論文集目錄及作者名單

converted_cover_pdf
Abstracts of Selected Papers of the "Gender Perspective: Women's Art and Female Art Practitioners in Cultural Change" Conference
1 Document

Abstracts of Selected Papers of the "Gender Perspective: Women's Art and Female Art Practitioners in Cultural Change" Conference

性別視角:文化變遷中的女性藝術與藝術女性(部分論文提要與目錄)