Date

1998年3月3日至8日

1998年3月3日至8日

1998年3月3日至8日

1998年3月3日至8日

Artist

BAI Chongmin, 白崇民

CAI Jin, 蔡錦

CAO Qing, 曹清

CHEN Shuxia, 陳淑霞

CHEN Xi, 陳曦

CUI Xiuwen, 崔岫聞

DING Zhuoqin, 丁卓芹

FU Liya, 甫立亞

HE Yunlan, 何韻蘭

HSUEH Paohsia Ava, 薛保瑕

HU Bing, 胡冰

JI Jingning, 紀京寧

JIANG Congyi, 蔣叢憶

JIANG Jie, 姜傑

JIANG Li, 江黎

JIN Ming Dodo, 金旻

LEI Shuang, 雷雙

LEUNG Cathering Kitling, 梁潔齡

LI Chen, 李辰

LI Hong, 李虹

LI Xiuqin, 李秀勤

LIAO Haiying, 廖海瑛

LIN Jingjing, 林菁菁

LIN Tianmiao, 林天苗

LIU Hong, 劉虹

LIU Liping, 劉麗萍

LIU Manwen, 劉曼文

LIU Xiuming, 劉秀鳴

LIU Yan, 劉彥

LUO Ying, 羅瑩

MAN Fungyi, 文鳳儀

Morye, 莫也

NING Fangqian, 寧方倩

PAN Ying, 潘纓

PANG Tao

PANG Yuan, 龐媛

QIU Ping, 邱萍

QIU Ti, 丘堤

SHAO Fei, 邵飛

SHEN Ling, 申玲

SHI Hui, 施慧

SO Manyee, 蘇敏儀

SUN Dingyu, 孫鼎玉

SUN Ge, 孫葛

SUN Guojuan, 孫國娟

SUN Man, 孫蠻

TANG Yingchi Stella, 鄧凝姿

TENG Fei, 滕斐

TENG Ying, 滕英

WANG Xiaohui, 王小慧

WANG Xiaohui, 王小蕙

WANG Yanping, 王彥萍

WANG Yingchun, 王迎春

WANG Yuanzhen, 王元珍

WU Weihe, 吳偉和

XIA Junna, 夏俊娜

XIANG Jing, 向京

XING Danwen, 邢丹文

XU Hong, 徐虹

XU Min, 許敏

XU Xiaoyan, 徐曉燕

Yan LIN, 林延

YANG Keqin, 楊克勤

YANG Yanlai, 楊燕來

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

YU Gao, 喻高

YU Hong, 喻紅

YUAN Yaomin, 袁耀敏

ZENG Youhe, 曾幼荷

ZHANG Lei, 張蕾

ZHANG Qiang, b. 1962, 張強

ZHANG Wenzhi, 張温帙

ZHANG Xin, 張新

ZHANG Yonghong, 張永紅

ZHOU Sicong, 周思聰

ZHU Bing, 朱冰

ZHU Zhiwei, 朱智偉

分享

相關館藏

Century﹒Woman Art Exhibition — Invitation
Century · Woman Art Exhibition — Invitation
1 文件

Century · Woman Art Exhibition — Invitation

世紀 · 女性藝術展 — 邀請函

On site only
Century · Woman Art Show — Proposal
1 文件

Century · Woman Art Show — Proposal

《世紀 · 女性》藝術展 — 計劃書

On site only
Apocalypse of Bronze
1 圖片

Apocalypse of Bronze

青銅的啓示

On site only
A Work by Shao Fei
1 圖片

A Work by Shao Fei

邵飛的作品

peggy\20161124_102620_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 圖片

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

On site only
A Work by Pan Ying
1 圖片

A Work by Pan Ying

潘纓的作品

peggy\20161124_102629_0.tif
Century · Woman Art Exhibition
1 圖片

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

On site only
Playing Majong
1 圖片

Playing Majong

打麻雀

On site only
Works by Xu Hong
1 圖片

Works by Xu Hong

peggy\20161124_102640_0.tif
Century · Woman Art Exhibition
1 圖片

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

peggy\20161124_102647_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 圖片

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

peggy\20161124_102649_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 圖片

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

On site only
Changes
1 圖片

Changes

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

On site only
Changes
1 圖片

Changes

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

On site only
Changes
1 圖片

Changes

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

On site only
Changes
1 圖片

Changes

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

On site only
Changes
1 圖片

Changes

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

On site only
Changes
1 圖片

Changes

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

peggy\20161124_102727_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 圖片

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

On site only
Works by Cai Jin
1 圖片

Works by Cai Jin

peggy\20161124_102731_1.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 圖片

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

On site only
A Work by Wu Weihe and Bai Chongmin
1 圖片

A Work by Wu Weihe and Bai Chongmin

吳瑋禾和白崇民的作品

On site only
A Work by Wu Weihe and Bai Chongmin
1 圖片

A Work by Wu Weihe and Bai Chongmin

吳瑋禾和白崇民的作品

peggy\20161124_102752_0.tif
*An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 圖片

*An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

peggy\20161124_102756_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 圖片

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

peggy\20161124_102803_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 圖片

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

On site only
A Work by Shao Fei
1 圖片

A Work by Shao Fei

邵飛的作品

peggy\20161124_102814_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 圖片

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

On site only
A Work by Shao Fei
1 圖片

A Work by Shao Fei

邵飛的作品

Century · Woman Art Exhibition
Century · Woman Art Exhibition
1 圖片

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

peggy\20161124_102825_0.tif
Works by Liu Yan
1 圖片

Works by Liu Yan

劉彥的作品

On site only
A Work from the Soliloquy Series by Liu Hong
1 圖片

A Work from the Soliloquy Series by Liu Hong

劉虹《自語》系列的作品之一

peggy\53689acb-1246-46e2-8fbe-74caf7d91ba9.tif
Works by Shen Ling in the Century·Woman Art Exhibition
1 圖片

Works by Shen Ling in the Century·Woman Art Exhibition

申玲在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品

On site only
Procession of Beauties: Left
1 圖片

Procession of Beauties: Left

麗人行 · 右

On site only
Self-Portrait
1 圖片

Self-Portrait

自畫像

On site only
Works from the Self Extrication Series by Wang Xiaohui
1 圖片

Works from the Self Extrication Series by Wang Xiaohui

王小惠《自我解脫系列》中的作品

On site only
Opus No.1
1 圖片

Opus No.1

作品一號

On site only
Century · Woman Art Exhibition
1 圖片

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

On site only
A Work by Pan Ying
1 圖片

A Work by Pan Ying

潘纓的作品

On site only
Century · Woman Art Exhibition
1 圖片

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

On site only
Century · Woman Art Exhibition
1 圖片

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

peggy\20161124_102928_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 圖片

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

On site only
Canna No.113
1 圖片

Canna No.113

美人蕉 113

On site only
Works from the Canna Series by Cai Jin
1 圖片

Works from the Canna Series by Cai Jin

peggy\20161124_102941_1.tif
Canna No.115
1 圖片

Canna No.115

美人蕉 115

On site only
Century · Woman Art Exhibition
1 圖片

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

On site only
Works by Cai Jin
1 圖片

Works by Cai Jin

On site only
Century · Woman Art Exhibition
1 圖片

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

On site only
Century · Woman Art Exhibition
1 圖片

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

On site only
Century/Woman Show
1 文件

Century/Woman Show

Century. Woman: Selected Works from the Exhibition
Century. Woman: Selected Works from the Exhibition
展覽圖錄

Century. Woman: Selected Works from the Exhibition

世紀. 女性藝術展
1998

因應新冠病毒疫情現況,文獻庫圖書館將於1月7日至22日暫時關閉。