Volume VI contains interviews conducted by John Clark in 1999 with artists and art practitioners born or working in China. All interviews were conducted in Mandarin.

List of interviewees

Ai Weiwei
Cai Guoqiang
Cai Jin
Chen Haiyan
Chen Ping
Gao Tianmin
Geng Jianyi
Gu Dexin
Hu Hao
Huang Fabang
Jia Fangzhou
Jiao Yingqi
Li Xianting
Li Xiaoxuan
Liao Wen
Lin Tianmiao
Liu Wei
Pan Ying
Qiu Zhijie
Shi Hui
Song Dong
Su Xinping
Sui Jianguo
Tian Liming
Yang Feiyun
Yuan Yunsheng
Zhang Hao
Zhang Peili
Zhou Tiehai
Zhu Qingsheng
Discussion at the Central Academy of Fine Arts

Extent

62 Records

Share