Title type

Allocated

Alternative title

China/Avant-Garde

Venue

Date

National Art Museum of China, 中國美術館, Beijing, China

1989年2月5日至19日

Artist

Ah Xian, 阿仙

CAO Dan, 曹丹

CAO Heng, 曹恆

CAO Xiaodong, 曹小東

CAO Yong, 曹涌

CHAI Xiaogang, 柴小剛

CHEN Haiyan, 陳海燕

CHEN Wenji, 陳文驥

CHEN Yufei, 陳宇飛

CHEN Zhen, 陳箴

CHENG Xiaoyu, 成肖玉

CHU Mo, 朱墨

Concept 21, 觀念21

DING Defu, 丁德福

DING Fang, 丁方

DING Yi, 丁乙

DONG Chao, 董超

FENG Guodong, 馮國棟

FENG Lianghong, 馮良鴻

GENG Jianyi, 耿建翌

GU Dexin, 顧德新

GU Liming, 顧黎明

GU Wenda, 谷文達

GU Xiong, 顧雄

GUAN Ce, 管策

GUAN Wei, 關偉

GUO Wei, 郭偉

HOU Hanru, 侯瀚如

HU Jinli, 胡金犁

HUANG Yali, 黃雅莉

HUANG Yong Ping, 黃永砅

JIA Bo, 賈泊

JIAN Jun, 健君

JIANG Hai, 江海

KONG Xiang, 孔翔

LI Bangyao, 李邦耀

LI Shan, 李山

LI Yafei, 李亞非

LIANG Shaoji, 梁紹基

LIANG Yue, 梁越

LIN Chun, 林春

LIN Jiahua, 林嘉華

LING Huitao, 凌徽濤

LIU Weidong, 劉衛東

LIU Xiangdong, 劉向東

LIU Yan, 劉彥

LIU Yonggang, 劉永剛

LÜ Huizhou, 呂惠州

LU Shengzhong, 呂勝中

LUO Lifang, 羅麗芳

LUO Ying, 羅瑩

MAO Xuhui, 毛旭輝

MENG Luding, 孟祿丁

PAN Dehai, 潘德海

QIU Deshu, 仇德樹

QU Yan, 渠岩

REN Jian, 任戩

REN Xiaolin, 任小林

SHEN Qin, 沈勤

SHEN Xiaotong, 沈曉彤

SHENG Jun, 盛軍

SHI Benming, 施本銘

SHU Qun, 舒群

Shuru FAN, 范叔如

SONG Gang, 宋綱

SONG Haidong, 宋海冬

SONG Yonghong, 宋永紅

SONG Yongping, 宋永平

Southern Artists Salon, 南方藝術家沙龍

SUN Baoguo, 孫保國

TANG Song, 唐宋

WANG Chuan (b. 1953), 王川

WANG Gongyi, 王公懿

WANG Guangyi, 王廣義

WANG Jiang

WANG Jiping, 王紀平

WANG Lu, 王魯

WANG Luyan, 王魯炎

WANG Youshen, 王友身

WANG Yuan, 王原

WANG Ziwei, 王子衛

WEI Guangqing, 魏光慶

WU Guoquan (黑鬼 Heigui), 吳國全

WU Pingren, 武平人

WU Shanzhuan, 吳山專

WU Shaoxiang, 吳少湘

WU Zhichun, 吳志春

XIAO Feng, 肖豐

XIAO Lu, 蕭魯

XIAO Xiaolan, 肖小蘭

XIN Haizhou, 忻海洲

XU Bing, 徐冰

XU Hong, 徐虹

XU Jin, 徐進

XU Lei, 徐累

XU Weide, 徐維德

YAN Binghui, 閻秉會

YANG Jiechang, 楊詰蒼

YANG Shu, 楊述

YANG Shufeng, 楊樹峰

YE Fei, 葉菲

YE Yongqing, 葉永青

YIN Qi, 尹齊

YU Jiyong, 余積勇

YU Shaoping, 于少平

YU Youhan, 余友涵

ZHANG Furong, 張富榮

ZHANG Jie, 張捷

ZHANG Peili, 張培力

ZHANG Qun, 張群

ZHANG Xiaogang, 張曉剛

ZHAO Bowei, 趙柏巍

ZHENG Sidian, 鄭思鈿

ZHU Aiping, 朱艾平

ZHU Xiaohe, 朱小禾

ZHU Yan, 朱岩

ZHU Zude, 朱祖德

ZUO Zhengyao, 左正堯

Members of the Organizing committee of  ‘China/Avant-Garde Exhibition’ include GAO Minglu (Chief Co-ordinator), LI Xianting (Exhibition Design), ZHOU Yan (Academic Activities), FAN Dian (Meetings Co-ordinator), TANG Qingnian (Treasurer), KONG Chang’an (Sales of Artwork), FEI Dawei and HOU Hanru (Publicity), WANG Mingxian (Administration), LIU Xiaochun, GAN Yang, LIU Dong, LIU Min, YANG Lihua, ZHANG Yaojun, ZHANG Zuying, ZENG Chaoying.

The exhibition is supported by Culture, China and the World; Chinese National Aesthetics Society; Art magazine; Fine Arts in China; Reading magazine; Beijing Arts and Crafts Company; Cityscape in China.中國現代藝術展籌備委員會成員包括高名潞(總負責人)、栗憲庭(負責展廳設計)、周彥(負責學術活動)、范迪安(會務)、唐慶年(負責經費安排)、孔長安(負責藝術作品銷售)、費大為和侯瀚如(負責對外聯絡宣傳)、王明賢(負責其他日常事務)、劉驍純、甘陽、劉東、劉敏、楊麗華、張瑤均、張祖英、曾朝瑩) 支持: 《文化: 中國與世界》叢書編委會、中華全國美學學會、《美術》雜誌、《中國美術報》、《讀書》雜誌、北京工藝美術總公司、《中國市容報》
分享

相關館藏

China/Avant-Garde
China/Avant-Garde
展覽圖錄

China/Avant-Garde

中國現代藝術展
GAO Minglu, 高名潞
1989

China/Avant-Garde Exhibition — Invitation
China/Avant-Garde Exhibition — Invitation
1 文件

China/Avant-Garde Exhibition — Invitation

中國現代藝術展 — 邀請函
1989

Ink (Exhibition View)
Ink (Exhibition View)
1 圖片

Ink (Exhibition View)

水墨 (展覽現場)
SHEN Haopeng, 沈浩鵬

Works by Wei Ming at the China/Avant-Garde Exhibition
Works by Wei Ming at the China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

Works by Wei Ming at the China/Avant-Garde Exhibition

未明作品在 《中國現代藝術展》 現場
WEI Ming, 未明

On site only
Certificate of Participation in the Exhibition China/Avant-Garde
1 文件

Certificate of Participation in the Exhibition China/Avant-Garde

中國現代藝術展 — 參展證書

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

Red Fruit Series I (Exhibition View) (Set of 3 Photographs)
Red Fruit Series I (Exhibition View) (Set of 3 Photographs)
1 文件

Red Fruit Series I (Exhibition View) (Set of 3 Photographs)

紅果系列之一 (展覽現場) (3張照片)
WANG Falin, 王發林

Manuscript of Philosophy (Exhibition View)
Manuscript of Philosophy (Exhibition View)
1 圖片

Manuscript of Philosophy (Exhibition View)

哲學手稿 (展覽現場)
LIU Xiangdong, 劉向東

Works by Yuan Shun at the China/Avant-Garde Exhibition (Set of 2 Photographs)
Works by Yuan Shun at the China/Avant-Garde Exhibition (Set of 2 Photographs)
1 文件

Works by Yuan Shun at the China/Avant-Garde Exhibition (Set of 2 Photographs)

袁順作品在 《中國現代藝術展》 現場 (2張照片)
YUAN Shun, 袁順

Works by Zhang Xiaogang at the Exhibition 'China/Avant-Garde' (Set of 2 Photographs)
Works by Zhang Xiaogang at the Exhibition 'China/Avant-Garde' (Set of 2 Photographs)
1 文件

Works by Zhang Xiaogang at the Exhibition 'China/Avant-Garde' (Set of 2 Photographs)

張曉剛作品在 《中國現代藝術展》 現場 (2張照片)
ZHANG Xiaogang, 張曉剛

Mirror to Analyze the World: The Century’s Final Volume (Exhibition View) (Set of 9 Photographs)
Mirror to Analyze the World: The Century’s Final Volume (Exhibition View) (Set of 9 Photographs)
1 文件

Mirror to Analyze the World: The Century’s Final Volume (Exhibition View) (Set of 9 Photographs)

〈析世鉴 — 世纪末卷〉(展覽現場) (9張照片)
XU Bing, 徐冰

Works by Zhang Peili at the China/Avant-Garde Exhibition (Set of 6 Photographs)
Works by Zhang Peili at the China/Avant-Garde Exhibition (Set of 6 Photographs)
1 文件

Works by Zhang Peili at the China/Avant-Garde Exhibition (Set of 6 Photographs)

張培力作品在 《中國現代藝術展》 現場 (6張照片)
ZHANG Peili, 張培力

Works by Yan Binghui at the China/Avant-Garde Exhibition (Set of 2 Photographs)
Works by Yan Binghui at the China/Avant-Garde Exhibition (Set of 2 Photographs)
1 文件

Works by Yan Binghui at the China/Avant-Garde Exhibition (Set of 2 Photographs)

閻秉會作品在 《中國現代藝術展》 現場 (2張照片)
YAN Binghui, 閻秉會

Metropolis (Exhibition View)
Metropolis (Exhibition View)
1 圖片

Metropolis (Exhibition View)

大都市 (展覽現場)
LIANG Yue, 梁越

One of the Yi Series (Exhibition View) (Set of 2 Photographs)
One of the Yi Series (Exhibition View) (Set of 2 Photographs)
1 文件

One of the Yi Series (Exhibition View) (Set of 2 Photographs)

〈易〉系列之一 (展覽現場) (2張照片)
LIANG Shaoji, 梁紹基

Hill (Exhibition View)
Hill (Exhibition View)
1 圖片

Hill (Exhibition View)

山 (展覽現場)
SHEN Qin, 沈勤

Body of the Wheel (Exhibition View)
Body of the Wheel (Exhibition View)
1 圖片

Body of the Wheel (Exhibition View)

輪子的肌體 (展覽現場)
Yanjun YIN, 尹燕君

Untitled II (Exhibition View)
Untitled II (Exhibition View)
1 圖片

Untitled II (Exhibition View)

無題 (之二) (展覽現場)
CAO Yong, 曹涌

I Tell the Story of the Golden Apple — Before the Storm (Exhibition View)
I Tell the Story of the Golden Apple — Before the Storm (Exhibition View)
1 圖片

I Tell the Story of the Golden Apple — Before the Storm (Exhibition View)

我講金蘋果的故事 — 在暴風雨來之前 (展覽現場)
LIU Yi, 劉溢

Sky Net (Exhibition View)
Sky Net (Exhibition View)
1 圖片

Sky Net (Exhibition View)

天網 (展覽現場)
GU Xiong, 顧雄

Loose-Leaf Diary (Exhibition View)
Loose-Leaf Diary (Exhibition View)
1 圖片

Loose-Leaf Diary (Exhibition View)

活頁日記之一 (展覽現場)
SONG Gang, 宋綱

The Dispersal of Absolute Principals No.1 (Exhibition View)
The Dispersal of Absolute Principals No.1 (Exhibition View)
1 圖片

The Dispersal of Absolute Principals No.1 (Exhibition View)

絕對原則消解1號 (展覽現場)
SHU Qun, 舒群

Face Series (Exhibition View)
Face Series (Exhibition View)
1 圖片

Face Series (Exhibition View)

〈面孔〉系列 (展覽現場)
JIANG Hai, 江海

Shui Mo (Exhibition View)
Shui Mo (Exhibition View)
1 圖片

Shui Mo (Exhibition View)

水墨 (展覽現場)
ZHANG Jie, 張捷

Works by Wang Guangyi at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 4 Photographs)
Works by Wang Guangyi at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 4 Photographs)
1 文件

Works by Wang Guangyi at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 4 Photographs)

王廣義作品在 《中國現代藝術展》 現場 (4張照片)
WANG Guangyi, 王廣義

Untitled (Exhibition View) (Set of 2 Photographs)
Untitled (Exhibition View) (Set of 2 Photographs)
1 文件

Untitled (Exhibition View) (Set of 2 Photographs)

無題 (展覽現場) (2張照片)
YANG Jiechang, 楊詰蒼

Extend (Exhibition View) (Set of 2 Photographs)
Extend (Exhibition View) (Set of 2 Photographs)
1 文件

Extend (Exhibition View) (Set of 2 Photographs)

延伸 (展覽現場) (2張照片)
LIU Zhenggang, 劉正剛

Qiu Shui Tu (Exhibition View)
Qiu Shui Tu (Exhibition View)
1 圖片

Qiu Shui Tu (Exhibition View)

秋水圖 (展覽現場)
GU Zhenyan, 顧震岩

The Animal Imagery of 4 Directions North, South, East and West of China (Exhibition View)
The Animal Imagery of 4 Directions North, South, East and West of China (Exhibition View)
1 圖片

The Animal Imagery of 4 Directions North, South, East and West of China (Exhibition View)

中國東南西北四個方位的動物圖像 (展覽現場)
LU Zuogeng, 呂佐耕

Works by Wang Youshen at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 3 Photographs)
Works by Wang Youshen at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 3 Photographs)
1 文件

Works by Wang Youshen at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 3 Photographs)

王友身作品在 《中國現代藝術展》 現場 (3張照片)
WANG Youshen, 王友身

All were Sinners before I Arrive (Exhibition View)
All were Sinners before I Arrive (Exhibition View)
1 圖片

All were Sinners before I Arrive (Exhibition View)

在我到來之前都是罪人 (展覽現場)
QU Yan, 渠岩

Works by Dai Guangxu at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 2 Photographs)
Works by Dai Guangxu at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 2 Photographs)
1 文件

Works by Dai Guangxu at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 2 Photographs)

戴光郁作品在 《中國現代藝術展》 現場 (2張照片)
DAI Guangyu, 戴光郁

Untitled (Exhibition View)
Untitled (Exhibition View)
1 圖片

Untitled (Exhibition View)

無題 (展覽現場)
Xinping WANG, 王新平

Red Earth Series (Exhibition View)
Red Earth Series (Exhibition View)
1 圖片

Red Earth Series (Exhibition View)

〈紅土〉系列 (展覽現場)
HUANG Yali, 黃雅莉

Untitled (Exhibition View)
Untitled (Exhibition View)
1 圖片

Untitled (Exhibition View)

無題 (展覽現場)
Shuru FAN, 范叔如

Untitled (Exhibition View)
Untitled (Exhibition View)
1 文件

Untitled (Exhibition View)

無題 (展覽現場)
ZHU Aiping, 朱艾平

Wall of Saints (Exhibition View)
Wall of Saints (Exhibition View)
1 圖片

Wall of Saints (Exhibition View)

聖徒之墻 (展覽現場)
WANG Yi, 王毅

Works by Mao Xuhui at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 3 Photographs)
Works by Mao Xuhui at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 3 Photographs)
1 文件

Works by Mao Xuhui at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 3 Photographs)

毛旭輝作品在 《中國現代藝術展》 現場 (3張照片)
MAO Xuhui, 毛旭輝

Works by Ding Yi at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 2 Photographs)
Works by Ding Yi at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 2 Photographs)
1 文件

Works by Ding Yi at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 2 Photographs)

丁乙作品在 《中國現代藝術展》 現場 (2張照片)
DING Yi, 丁乙

Composition 8510 (Exhibition View)
Composition 8510 (Exhibition View)
1 圖片

Composition 8510 (Exhibition View)

構圖 8510 (展覽現場)
YU Jiyong, 余積勇

The Bewilderment of Mountain, Water, Flower, Bird and the Human Figure (Exhibition View)
The Bewilderment of Mountain, Water, Flower, Bird and the Human Figure (Exhibition View)
1 圖片

The Bewilderment of Mountain, Water, Flower, Bird and the Human Figure (Exhibition View)

困惑的山水, 花鳥和人物 (展覽現場)
YE Yongqing, 葉永青

Works by Feng Guodong at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 2 Photographs)
Works by Feng Guodong at China/Avant-Garde Exhibition
1 文件

Works by Feng Guodong at China/Avant-Garde Exhibition

馮國棟作品在 《中國現代藝術展》 現場
FENG Guodong, 馮國棟

Restored Reality: Fission (Exhibition View)
Restored Reality: Fission (Exhibition View)
1 圖片

Restored Reality: Fission (Exhibition View)

現實還原:裂變 (展覽現場)
XU Lei, 徐累

Works by Ma Lu at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 4 Photographs)
Works by Ma Lu at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 4 Photographs)
1 文件

Works by Ma Lu at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 4 Photographs)

馬路作品在 《中國現代藝術展》 現場 (4張照片)
MA Lu, 馬路

Complimentary Series No. 17 (Exhibition View)
Complimentary Series No. 17 (Exhibition View)
1 圖片

Complimentary Series No. 17 (Exhibition View)

互補系列 No. 17 (展覽現場)
ZHOU Changjiang, 周長江

Works by Ma Gang at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 2 Photographs)
Works by Ma Gang at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 2 Photographs)
1 文件

Works by Ma Gang at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 2 Photographs)

馬剛作品在 《中國現代藝術展》 現場 (2張照片)
MA Gang, 馬剛

Works by Zhang Jianjun at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 2 Photographs)
Works by Zhang Jianjun at China/Avant-Garde Exhibition
1 文件

Works by Zhang Jianjun at China/Avant-Garde Exhibition

張健君作品在 《中國現代藝術展》
ZHANG Jianjun, 張健君

Suspension (Exhibition View)
Suspension (Exhibition View)
1 圖片

Suspension (Exhibition View)

懸置 (展覽現場)
SHENG Jun, 盛軍

Wind of the Himalayas (Exhibition View)
Wind of the Himalayas (Exhibition View)
1 圖片

Wind of the Himalayas (Exhibition View)

喜瑪拉雅山的風 (2張照片)
XU Hong, 徐虹

Midnight Mass (Exhibition View)
Midnight Mass (Exhibition View)
1 圖片

Midnight Mass (Exhibition View)

子夜的彌撒 (展覽現場)
Gao Brothers, 高氏兄弟, LI Wake, 李娃克

Works by Wu Shaoxiang at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 5 Photographs)
Works by Wu Shaoxiang at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 5 Photographs)
1 文件

Works by Wu Shaoxiang at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 5 Photographs)

吳少湘作品在 《中國現代藝術展》 現場 (5張照片)
WU Shaoxiang, 吳少湘

Yuan Drawing No.50 (Exhibition View) (Set of 2 Photographs)
Yuan Drawing No.50 (Exhibition View) (Set of 2 Photographs)
1 文件

Yuan Drawing No.50 (Exhibition View) (Set of 2 Photographs)

元繪畫 No. 50 (展覽現場) (2張照片)
OU Xinwen, 歐欣文

The Corn Which Has Been Broken Apart Series (Exhibition View)
The Corn Which Has Been Broken Apart Series (Exhibition View)
1 圖片

The Corn Which Has Been Broken Apart Series (Exhibition View)

〈掰開的苞米〉系列 (展覽現場)
PAN Dehai, 潘德海

Puzzling Series (Exhibition View) (Set of 3 Photographs)
Puzzling Series (Exhibition View) (Set of 3 Photographs)
1 文件

Puzzling Series (Exhibition View) (Set of 3 Photographs)

〈費解〉系列 (展覽現場) (3張照片)
DONG Chao, 董超

Wind from Southern China (Exhibition View)
Wind from Southern China (Exhibition View)
1 圖片

Wind from Southern China (Exhibition View)

南中國風(展覽現場)

Commemorative Envelope of China/Avant-Garde Exhibition
Commemorative Envelope of China/Avant-Garde Exhibition
1 文件

Commemorative Envelope of China/Avant-Garde Exhibition

《中國現代藝術展》紀念封

China/Avant-Garde Exhibition — Catalogue
China/Avant-Garde Exhibition — Catalogue
1 文件

China/Avant-Garde Exhibition — Catalogue

中國現代藝術展 — 展覽目錄
1989

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

China/Avant-Garde Exhibition Posters outside The National Art Museum of China
China/Avant-Garde Exhibition Posters outside The National Art Museum of China
1 圖片

China/Avant-Garde Exhibition Posters outside The National Art Museum of China

中國現代藝術展中國美術館門前的展覽海報

Facade of The National Art Museum of China during China/Avant-Garde Exhibition
Facade of The National Art Museum of China during China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

Facade of The National Art Museum of China during China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展期間中國美術館門前

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

Commemorative Envelope of China/Avant-Garde Exhibition
Commemorative Envelope of China/Avant-Garde Exhibition
1 文件

Commemorative Envelope of China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展紀念封

On site only
China/Avant-Garde Exhibition Roster
1 文件

China/Avant-Garde Exhibition Roster

中國現代藝術展值班安排

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

Reminder for Participants in the China/Avant-Garde Exhibition
Reminder for Participants in the China/Avant-Garde Exhibition
1 文件

Reminder for Participants in the China/Avant-Garde Exhibition

「中國現代藝術展」參展人員須知

China/Avant-Garde Exhibition — Invitation
China/Avant-Garde Exhibition — Invitation
1 文件

China/Avant-Garde Exhibition — Invitation

中國現代藝術展 — 請柬
1989

√
1 圖片

WANG Youshen, 王友身, YANG Jun, 楊君

Commemorative Envelope of China/Avant-garde
Commemorative Envelope of China/Avant-garde
1 文件

Commemorative Envelope of China/Avant-garde

中國現代藝術展紀念封

On site only
Documenting China/Avant-Garde Exhibition
1 文件

Documenting China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展紀實
1989

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

China/Avant-Garde Exhibition — List of Slides
China/Avant-Garde Exhibition — List of Slides
1 文件

China/Avant-Garde Exhibition — List of Slides

中國現代藝術展幻燈片

China/Avant-Garde Exhibition — Exhibition Information (English)
China/Avant-Garde Exhibition — Exhibition Information (English)
1 文件

China/Avant-Garde Exhibition — Exhibition Information (English)

中國現代藝術展 — 展覽資訊 (英文)

China/Avant-Garde Exhibition — External Communications
China/Avant-Garde Exhibition — External Communications
1 文件

China/Avant-Garde Exhibition — External Communications

《中國現代藝術展》 - 對外聯絡

The Exhibition China: Living Art
The Exhibition China: Living Art
1 文件

The Exhibition China: Living Art

L'Exposition 'Chine: Art vivant'

China/Avant-Garde Exhibition — Exhibition Catalogue
China/Avant-Garde Exhibition — Exhibition Catalogue
1 文件

China/Avant-Garde Exhibition — Exhibition Catalogue

中國現代藝術展 — 展覽圖錄
1989

Drafted List of Artworks Presented in China/Avant-Garde Exhibition
Drafted List of Artworks Presented in China/Avant-Garde Exhibition
1 文件

Drafted List of Artworks Presented in China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展作品目錄之草稿

Commemorative Envelope of China/Avant-garde
Commemorative Envelope of China/Avant-garde
1 文件

Commemorative Envelope of China/Avant-garde

中國現代藝術展紀念封

China/Avant-Garde Exhibition — Duty Roster
China/Avant-Garde Exhibition — Duty Roster
1 文件

China/Avant-Garde Exhibition — Duty Roster

中國現代藝術展 ─ 值班安排

Works by Yu Youhan at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 3 Photographs)
Works by Yu Youhan at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 3 Photographs)
1 文件

Works by Yu Youhan at China/Avant-Garde Exhibition (Set of 3 Photographs)

余友涵作品在 《中國現代藝術展》 現場 (3張照片)
YU Youhan, 余友涵

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

The Exhibition China/Avant-Garde
The Exhibition China/Avant-Garde
1 文件

The Exhibition China/Avant-Garde

L'Exposition 'Chine/Avant-Garde'

China/Avant-Garde Exhibition — List of Slides
China/Avant-Garde Exhibition — List of Slides
1 文件

China/Avant-Garde Exhibition — List of Slides

中國現代藝術展 — 幻燈片目錄

China/Avant-Garde Exhibition — Schedule
China/Avant-Garde Exhibition — Schedule
1 文件

China/Avant-Garde Exhibition — Schedule

中國現代藝術展 — 日程安排

List of Artworks Presented in China/Avant-Garde Exhibition (Draft)
List of Artworks Presented in China/Avant-Garde Exhibition (Draft)
1 文件

List of Artworks Presented in China/Avant-Garde Exhibition (Draft)

中國現代藝術展作品目錄 (草稿)

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

The Organisation of China/Avant-Garde Exhibition
The Organisation of China/Avant-Garde Exhibition
1 文件

The Organisation of China/Avant-Garde Exhibition

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

China/Avant-Garde Exhibition — Announcement
China/Avant-Garde Exhibition — Announcement
1 文件

China/Avant-Garde Exhibition — Announcement

中國現代藝術展 — 通告

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

A Work Exhibited at China/Avant-Garde Exhibition

在中國現代藝術展展出的作品

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

Works by Concept 21 at China/Avant-Garde Exhibition
Works by Concept 21 at China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

Works by Concept 21 at China/Avant-Garde Exhibition

觀念21作品在 《中國現代藝術展》 現場
Concept 21, 觀念21

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

On site only
Notice for the Second Closing of the 'China/Avant-Garde Exhibition' of 1989
1 文件

Notice for the Second Closing of the 'China/Avant-Garde Exhibition' of 1989

第二次關閉《中國現代藝術展》的告示

saikee\20160205_123802_0.tif
Photograph of Tang Song, Xiao Lu and Wang Youshen in Front of The National Art Museum of China
1 圖片

Photograph of Tang Song, Xiao Lu and Wang Youshen in Front of The National Art Museum of China

唐宋,肖魯,王友身在中國美術館前
TANG Song, 唐宋, WANG Youshen, 王友身, XIAO Lu, 蕭魯

converted_cover_pdf
Background of the First China/Avant-Garde Exhibition
1 文件

Background of the First China/Avant-Garde Exhibition

首屆‘中國現代藝術展’背景材料
ZHOU Yan, 周彥
1989

converted_cover_pdf
Words from when "China/Avant-Garde exhibition" opens
1 文件

Words from when "China/Avant-Garde exhibition" opens

寫在中國現代藝術展開幕之際
1989

converted_cover_pdf
The Birth of China/Avant-Garde Exhibition
1 文件

The Birth of China/Avant-Garde Exhibition

‘中國現代藝術展’的誕生
ZHOU Yan, 周彥
1989

converted_cover_pdf
Gun Shot at China Art Gallery
1 文件

Gun Shot at China Art Gallery

美術館的槍聲
1989

converted_cover_pdf
Conversations with artists in China/Avant-Garde Exhibition
1 文件

Conversations with artists in China/Avant-Garde Exhibition

九人百字談 - 與‘中國現代藝術展’主要作者對話
1989

converted_cover_pdf
Art - 1988 Retrospection and Reflection
1 文件

Art - 1988 Retrospection and Reflection

美術 - 1988年的回顧與思考
SHAO Dazhen, 邵大箴
1989

converted_cover_pdf
Avant-Garde, Avant-Garde
1 文件

Avant-Garde, Avant-Garde

現代 現代
1989

converted_cover_pdf
China/Avant-Garde Exhibition - Special feature
1 文件

China/Avant-Garde Exhibition - Special feature

中國現代藝術展專版
1989

converted_cover_pdf
Articles by Ding Fang and Xu Bing on Beijing Youth Daily
1 文件

Articles by Ding Fang and Xu Bing on Beijing Youth Daily

《北京青年報》上丁方和徐冰的文章
DING Fang, 丁方, XU Bing, 徐冰
1989

CHINA/AVANT-GARDE
CHINA/AVANT-GARDE
2 圖片

CHINA/AVANT-GARDE

中國現代藝術展
1989

Sky Net (Exhibition View)
Sky Net (Exhibition View)
1 圖片

Sky Net (Exhibition View)

天網 (展覽現場)

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

At China/Avant-Garde Exhibition
At China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展展覽現場

Mirror to Analyze the World (China/Avant-Garde Exhibition)
Mirror to Analyze the World, exhibition view of 'China/Avant-Garde Exhibition'
1 圖片

Mirror to Analyze the World, exhibition view of 'China/Avant-Garde Exhibition'

析世鑒,《中國現代藝術展》展覽現場

Mirror to Analyze the World (China/Avant-Garde Exhibition)
Mirror to Analyze the World, exhibition view of 'China/Avant-Garde Exhibition'
1 圖片

Mirror to Analyze the World, exhibition view of 'China/Avant-Garde Exhibition'

析世鑒,《中國現代藝術展》展覽現場

Work by Huang Yongping, exhibition view of ‘China/Avant-Garde Exhibition’
Work by Huang Yongping, exhibition view of ‘China/Avant-Garde Exhibition’
3 圖片

Work by Huang Yongping, exhibition view of ‘China/Avant-Garde Exhibition’

黃永砅作品,《中國現代藝術展》展覽現場

LXT 05804 222169
Li Xianting with the Shrimps Purchased from Wu Shanzhuan, National Art Gallery of China, Beijing, at the Exhibition 'China/Avant-Garde', 1989
1 圖片

Li Xianting with the Shrimps Purchased from Wu Shanzhuan, National Art Gallery of China, Beijing, at the Exhibition 'China/Avant-Garde', 1989

栗憲庭拿著購自吳山專的對蝦,北京中國美術館《中國現代藝術展》現場,1989年

32b.25_01
Xiao Lu (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Xiao Lu (Set of 2 Photographs)

34a.03_01
Dai Hengyang
1 圖片

Dai Hengyang

34a.03_02
Ding Defu (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Ding Defu (Set of 2 Photographs)

34a.05_06
Feng Lianghong
1 圖片

Feng Lianghong

34a.10_03
Huang Yali (Set of 3 Photographs)
3 圖片

Huang Yali (Set of 3 Photographs)

34a.03_09
Ding Yi (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Ding Yi (Set of 2 Photographs)

34a.14_08
Liu Yan (Set of 3 Photographs)
3 圖片

Liu Yan (Set of 3 Photographs)

LXT 03405 244729
China/Avant-garde Exhibition — Exhibition View
1 圖片

China/Avant-garde Exhibition — Exhibition View

中國現代藝術展 — 展覽現場

On site only
Letter from Kang Mu to Li Xianting, 18 March 1989
1 文件

Letter from Kang Mu to Li Xianting, 18 March 1989

康木致栗憲庭信,1989年三月18日
KANG Mu, 康木

On site only
ABC
數碼資料

ABC

On site only
Letter from Fan Shuru to Li Xianting, 16 March 1989
2 文件

Letter from Fan Shuru to Li Xianting, 16 March 1989

范叔如致栗憲庭信,1989年三月16日
FAN Shuru, 范叔如

On site only
Arbitration notice issued to Tang Song and Xiao Lu
1 文件

Arbitration notice issued to Tang Song and Xiao Lu

開予唐宋及肖魯的治安管理處罰裁決書

On site only
Letter to Tang Song about inclusion of artwork in China/Avant-Garde Exhibition
1 文件

Letter to Tang Song about inclusion of artwork in China/Avant-Garde Exhibition

《中國現代藝術展》致唐宋作品入選通知書

LXT 03415
China/Avant-garde Exhibition — Exhibition View
1 圖片

China/Avant-garde Exhibition — Exhibition View

中國現代藝術展 — 展覽現場

LXT 03416A 244867
Big Business (exhibition view at China/Avant-Garde Exhibition)
3 圖片

Big Business (exhibition view at China/Avant-Garde Exhibition)

大生意(《中國現代藝術展》展覽現場)

LXT 03418
China/Avant-garde Exhibition — Exhibition View
1 圖片

China/Avant-garde Exhibition — Exhibition View

中國現代藝術展 — 展覽現場

On site only
The opening day of China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

The opening day of China/Avant-Garde Exhibition

《中國現代藝術展》開幕日

On site only
The opening day of China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

The opening day of China/Avant-Garde Exhibition

《中國現代藝術展》開幕日

On site only
The opening day of China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

The opening day of China/Avant-Garde Exhibition

《中國現代藝術展》開幕日

On site only
The opening day of China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

The opening day of China/Avant-Garde Exhibition

《中國現代藝術展》開幕日

On site only
The opening day of China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

The opening day of China/Avant-Garde Exhibition

《中國現代藝術展》開幕日

On site only
The opening day of China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

The opening day of China/Avant-Garde Exhibition

《中國現代藝術展》開幕日

On site only
The opening day of China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

The opening day of China/Avant-Garde Exhibition

《中國現代藝術展》開幕日

On site only
The opening day of China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

The opening day of China/Avant-Garde Exhibition

《中國現代藝術展》開幕日

On site only
The opening day of China/Avant-Garde Exhibition
1 圖片

The opening day of China/Avant-Garde Exhibition

《中國現代藝術展》開幕日

LXT 03430-03A 244973
Artwork materials submitted by Gu Zhenyan to the Organizing Committee of China/Avant-Garde Exhibition
1 文件, 6 圖片

Artwork materials submitted by Gu Zhenyan to the Organizing Committee of China/Avant-Garde Exhibition

顧震岩交《中國現代藝術展》籌備委員會之作品資料

On site only
Artwork materials submitted by to the Organizing Committee of China/Avant-Garde Exhibition
數碼資料

Artwork materials submitted by to the Organizing Committee of China/Avant-Garde Exhibition

交《中國現代藝術展》籌備委員會之作品資料

On site only
Artwork materials submitted by Song Haidong to the Organizing Committee of China/Avant-Garde Exhibition
2 文件

Artwork materials submitted by Song Haidong to the Organizing Committee of China/Avant-Garde Exhibition

宋海冬交《中國現代藝術展》籌備委員會之作品資料

On site only
Letter from Song Haidong to Li Xianting, 24 Janurary 1989
1 文件, 2 圖片

Letter from Song Haidong to Li Xianting, 24 Janurary 1989

宋海冬致栗憲庭信,1989年一月24日

The China/Avant-Garde Exhibition (Beijing)
At China/Avant-Garde Exhibition (Beijing)
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition (Beijing)

At China/Avant-Garde Exhibition (Beijing)
At China/Avant-Garde Exhibition (Beijing)
1 圖片

At China/Avant-Garde Exhibition (Beijing)

converted_cover_pdf
China/Avant-Garde Exhibition — Brochure
1 文件

China/Avant-Garde Exhibition — Brochure

中國現代藝術展—小冊子

On site only
China's Dada Shock: Beijing Avant-Garde Exhibit Stresses the Erotic
1 文件

China's Dada Shock: Beijing Avant-Garde Exhibit Stresses the Erotic

On site only
Police in China Colse Art Show After Artist Shoots Her Work
1 文件

Police in China Colse Art Show After Artist Shoots Her Work

On site only
Reportage on the China/Avant-Garde Exhibition (Japanese)
1 文件

Reportage on the China/Avant-Garde Exhibition (Japanese)

On site only
Condoms, Eggs and Gunshots
1 文件

Condoms, Eggs and Gunshots

converted_cover_pdf
About the Slides of the China/Avant-Garde Exhibition
1 文件

About the Slides of the China/Avant-Garde Exhibition

「中國現代藝術展」幻燈片說明書

On site only
The China/Avant-Garde Exhibition Reopened after Being Closed Under Gunshots —Excerpt
1 文件

The China/Avant-Garde Exhibition Reopened after Being Closed Under Gunshots —Excerpt

現代藝術展槍擊下停停開開(節選)

Sponsorship Terms and Agreements of China/Avant-Garde Exhibition
Sponsorship Terms and Agreements of China/Avant-Garde Exhibition
1 文件

Sponsorship Terms and Agreements of China/Avant-Garde Exhibition

中國現代藝術展之贊助章程及協議書

On site only
Chine/avant-garde — Interview of Fei Dawei by Meng Mei
1 文件

Chine/avant-garde — Interview of Fei Dawei by Meng Mei

Chine/avant-garde — Interview de Fei Dawei par Meng Mei
1989

34a.01_01
Bao Lede (Set of 3 Photographs)
3 圖片

Bao Lede (Set of 3 Photographs)

34a.01_04
Cao Dan (Set of 3 Photographs)
3 圖片

Cao Dan (Set of 3 Photographs)

34a.01_07
Cao Xiaodong
1 圖片

Cao Xiaodong

34a.01_08
Cao Yong (Set of 5 Photographs)
5 圖片

Cao Yong (Set of 5 Photographs)

34a.01_13
Chen Xiaogang
1 圖片

Chen Xiaogang

34a.02_01
Chen Gang (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Chen Gang (Set of 2 Photographs)

34a.02_03
Chen Haiyan (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Chen Haiyan (Set of 2 Photographs)

34a.02_05
Chen Jianghong
1 圖片

Chen Jianghong

34a.02_06
Chen Wenji (Set of 4 Photographs)
4 圖片

Chen Wenji (Set of 4 Photographs)

34a.02_10
Chen Yufei
1 圖片

Chen Yufei

34a.02_11
Chen Zhen
1 圖片

Chen Zhen

34a.02_12
Cheng Xiaoyu
1 圖片

Cheng Xiaoyu

34a.03_04
Ding Fang (Set of 5 Photographs)
5 圖片

Ding Fang (Set of 5 Photographs)

34a.03_11 (1)
Dong Chao (Set of 5 Photographs)
5 圖片

Dong Chao (Set of 5 Photographs)

34a.05_01
Feng Guodong (Set of 5 Photographs)
5 圖片

Feng Guodong (Set of 5 Photographs)

34a.07_01
Geng Jianyi (Set of 10 Photographs)
10 圖片

Geng Jianyi (Set of 10 Photographs)

34a.08_01
Gu Dexin (Set of 9 Photographs)
9 圖片

Gu Dexin (Set of 9 Photographs)

34a.08_10
Gu Liming (Set of 3 Photographs)
3 圖片

Gu Liming (Set of 3 Photographs)

34a.08_13
Gu Xiong (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Gu Xiong (Set of 2 Photographs)

34a.08_15
Gu Yan
1 圖片

Gu Yan

34a.09_01
Guan Ce (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Guan Ce (Set of 2 Photographs)

34a.09_03
Guan Wei (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Guan Wei (Set of 2 Photographs)

34a.09_05
Guo Dalong
1 圖片

Guo Dalong

34a.09_06
Guo Wei (Set of 14 Photographs)
14 圖片

Guo Wei (Set of 14 Photographs)

34a.10_01
Hou Hanru and Yang Jiechang
1 圖片

Hou Hanru and Yang Jiechang

34a.10_02
Huang Weiguang
1 圖片

Huang Weiguang

34a.10_06
Huang Yongping (Set of 11 Photographs)
11 圖片

Huang Yongping (Set of 11 Photographs)

34a.11_01
Jia Bo (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Jia Bo (Set of 2 Photographs)

34a.11_03
Jian Jun (Set of 3 Photographs)
3 圖片

Jian Jun (Set of 3 Photographs)

34a.11_06
Jiang Hai (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Jiang Hai (Set of 2 Photographs)

34a.11_08
Jiang Nian
1 圖片

Jiang Nian

34a.11_09
Works by Jiao Jian
4 圖片

Works by Jiao Jian

矯健作品

34a.11_13
Jing Guo
1 圖片

Jing Guo

34a.11_14
Kong Xiang
1 圖片

Kong Xiang

34a.12_01
Li Bangyao
1 圖片

Li Bangyao

34a.12_02
Li Han
1 圖片

Li Han

34a.12_03
Li Jin (Set of 4 Photographs)
4 圖片

Li Jin (Set of 4 Photographs)

34a.12_07
Li Shan
1 圖片

Li Shan

34a.12_08
Li Weimin
1 圖片

Li Weimin

34a.12_09
Li Yafei
1 圖片

Li Yafei

34a.13_01
Liang Shaoji (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Liang Shaoji (Set of 2 Photographs)

34a.13_03
Liang Yue (Set of 4 Photographs)
4 圖片

Liang Yue (Set of 4 Photographs)

34a.13_07
Lin Chun (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Lin Chun (Set of 2 Photographs)

34a.13_09
Lin Jiahua
1 圖片

Lin Jiahua

34a.13_10
Ling Huitao (Set of 6 Photographs)
6 圖片

Ling Huitao (Set of 6 Photographs)

34a.14_01
Liu Anping
1 圖片

Liu Anping

34a.14_02
Liu Weidong (Set of 3 Photographs)
3 圖片

Liu Weidong (Set of 3 Photographs)

34a.14_05
Liu Xiangdong (Set of 3 Photographs)
3 圖片

Liu Xiangdong (Set of 3 Photographs)

34a.14_08
Lin Yan (Set of 3 Photographs)
3 圖片

Lin Yan (Set of 3 Photographs)

34a.14_11
Liu Yi
1 圖片

Liu Yi

34a.14_12
Liu Zhenggang
1 圖片

Liu Zhenggang

34a.15_01
Lu Huizhou
1 圖片

Lu Huizhou

34a.15_02
Lu Shengzhong (Set of 5 Photographs)
5 圖片

Lu Shengzhong (Set of 5 Photographs)

34a.15_07
Lu Zuogeng
1 圖片

Lu Zuogeng

34a.15_08
Luo Lifang
1 圖片

Luo Lifang

34a.15_09
Luo Ying and Zuo Zhengyao (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Luo Ying and Zuo Zhengyao (Set of 2 Photographs)

34a.16_01
Ou Xinwen
1 圖片

Ou Xinwen

34a.16_02
Ma Gang (Set of 3 Photographs)
2 圖片

Ma Gang (Set of 3 Photographs)

34a.16_04
Ma Lu (Set of 3 Photographs)
3 圖片

Ma Lu (Set of 3 Photographs)

34a.16_07
Mao Xuhui (Set of 9 Photographs)
9 圖片

Mao Xuhui (Set of 9 Photographs)

34a.17_01
Meng Changming
1 圖片

Meng Changming

34a.17_02
Meng Luding (Set of 9 Photographs)
9 圖片

Meng Luding (Set of 9 Photographs)

34a.17_14
Opening Ceremony
1 圖片

Opening Ceremony

34a.18_01
Pan Dehai (Set of 6 Photographs)
5 圖片

Pan Dehai (Set of 6 Photographs)

34a.18_06
Qu Yan
1 圖片

Qu Yan

34a.18_07
Ren Jian
1 圖片

Ren Jian

34a.18_08
Ren Xiaolin
1 圖片

Ren Xiaolin

34a.18_09
Ruan Jie
1 圖片

Ruan Jie

34a.18_10
Shao Posheng
1 圖片

Shao Posheng

34a.18_11
Shen Hao
1 圖片

Shen Hao

34a.18_12
Shen Qin (Set of 8 Photographs)
8 圖片

Shen Qin (Set of 8 Photographs)

34a.19_01
Shen Xiaotong (Set of 3 Photographs)
3 圖片

Shen Xiaotong (Set of 3 Photographs)

34a.19_04
Shen Yuan
1 圖片

Shen Yuan

34a.19_05
Shi Benming (Set of 5 Photographs)
5 圖片

Shi Benming (Set of 5 Photographs)

34a.19_10
Shu Qun (Set of 3 Photographs)
3 圖片

Shu Qun (Set of 3 Photographs)

34a.19_13
Song Gang (Set of 4 Photographs)
4 圖片

Song Gang (Set of 4 Photographs)

34a.20_01
Song Yonghong (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Song Yonghong (Set of 2 Photographs)

34a.20_03
Su Liqun (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Su Liqun (Set of 2 Photographs)

34a.20_05
Su Xinping (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Su Xinping (Set of 2 Photographs)

34a.20_07
Sun Ren (Set of 3 Photographs)
3 圖片

Sun Ren (Set of 3 Photographs)

34a.21_01
Tang Song (Set of 4 Photographs)
3 圖片

Tang Song (Set of 4 Photographs)

34a.21_04
Wang Chuan (Set of 3 Photographs)
3 圖片

Wang Chuan (Set of 3 Photographs)

34a.21_07
Wang Falin
1 圖片

Wang Falin

34a.21_08
Wang Guangyi (Set of 12 Photographs)
12 圖片

Wang Guangyi (Set of 12 Photographs)

34a.22_01
Wang Gongyi (Set of 4 Photographs)
4 圖片

Wang Gongyi (Set of 4 Photographs)

34a.22_05
Wang Jiang
1 圖片

Wang Jiang

34a.22_06
Wang Jieyin
1 圖片

Wang Jieyin

34a.22_07
Wang Lusheng (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Wang Lusheng (Set of 2 Photographs)

34a.22_09
Wang Luyan (Set of 8 Photographs)
8 圖片

Wang Luyan (Set of 8 Photographs)

34a.22_17
Wang Xinping
1 圖片

Wang Xinping

34a.22_18
Wang Yancheng
1 圖片

Wang Yancheng

34a.22_19
Wang Yi
1 圖片

Wang Yi

34a.23_01
Wang Youshen (Set of 6 Photographs)
6 圖片

Wang Youshen (Set of 6 Photographs)

34a.23_07
Wang Youshen (Set of 9 Photographs)
9 圖片

Wang Youshen (Set of 9 Photographs)

34a.25_01
Wang Ziwei
1 圖片

Wang Ziwei

34a.25_02
Wei Guangqing (Set of 5 Photographs)
5 圖片

Wei Guangqing (Set of 5 Photographs)

34a.25_07
Wei Ming (Set of 3 Photographs)
3 圖片

Wei Ming (Set of 3 Photographs)

34a.25_10
Wu Guoshi
1 圖片

Wu Guoshi

34a.25_11
Wu Pingren
1 圖片

Wu Pingren

34a.26_01
Wu Shanzhuan (Set of 13 Photographs)
13 圖片

Wu Shanzhuan (Set of 13 Photographs)

34a.27_01
Wu Shaoxiang (Set of 3 Photographs)
3 圖片

Wu Shaoxiang (Set of 3 Photographs)

34a.27_04
Wu Zhichun
1 圖片

Wu Zhichun

34a.27_05
Xia Xiaowan (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Xia Xiaowan (Set of 2 Photographs)

34a.27_07
Xiao Feng (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Xiao Feng (Set of 2 Photographs)

34a.27_09
Xiao Huixiang
1 圖片

Xiao Huixiang

34a.27_10
Xiao Lu (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Xiao Lu (Set of 2 Photographs)

34a.27_12
Xiao Yulan (Set of 3 Photographs)
3 圖片

Xiao Yulan (Set of 3 Photographs)

34a.27_15
Xin Haiyuan
1 圖片

Xin Haiyuan

34a.28_01
Xu Bing (Set of 26 Photographs)
26 圖片

Xu Bing (Set of 26 Photographs)

34a.29_01
Xu Bing (Set of 21 Photographs)
21 圖片

Xu Bing (Set of 21 Photographs)

34a.30_01
Xu Haizhou
1 圖片

Xu Haizhou

34a.30_02
Xu Hong (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Xu Hong (Set of 2 Photographs)

34a.30_04
Xu Jin
1 圖片

Xu Jin

34b.01_01
Yang Binghui (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Yang Binghui (Set of 2 Photographs)

34b.01_03
Yang Jiechang (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Yang Jiechang (Set of 2 Photographs)

34b.01_05
Yang Maoyan
1 圖片

Yang Maoyan

34b.01_06
Yang Shu (Set of 4 Photographs)
4 圖片

Yang Shu (Set of 4 Photographs)

34b.02_01
Yang Yinsheng
1 圖片

Yang Yinsheng

34b.02_02
Yang Zhi
1 圖片

Yang Zhi

34b.02_03
Ye Fei
1 圖片

Ye Fei

34b.02_04
Ye Yongqing (Set of 8 Photographs)
8 圖片

Ye Yongqing (Set of 8 Photographs)

34b.03_01
Yin Yanjun
1 圖片

Yin Yanjun

34b.03_02
Yu Jiyong
1 圖片

Yu Jiyong

34b.03_03
Yuan Shun (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Yuan Shun (Set of 2 Photographs)

34b.03_05
Zeng Xiaofeng (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Zeng Xiaofeng (Set of 2 Photographs)

34b.04_01
Zhang Bowei (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Zhang Bowei (Set of 2 Photographs)

34b.04_03
Zhang Furong
1 圖片

Zhang Furong

34b.04_04
Zhang Jiahua (Set of 10 Photographs)
10 圖片

Zhang Jiahua (Set of 10 Photographs)

34b.04_14
Zhang Jie
1 圖片

Zhang Jie

34b.04_15
Zhang Litao
1 圖片

Zhang Litao

34b.05_01
Zhang Peili (Set of 5 Photographs)
5 圖片

Zhang Peili (Set of 5 Photographs)

34b.05_06
Zhao Baiwei
1 圖片

Zhao Baiwei

34b.05_09
Zhou Jirong
1 圖片

Zhou Jirong

34b.05_10
Zhou Tiejun
1 圖片

Zhou Tiejun

34b.06_01
Zou Jianping
1 圖片

Zou Jianping

34b.06_02
Zhu Anping
1 圖片

Zhu Anping

34b.06_03
Zhu Xikun
1 圖片

Zhu Xikun

34b.06_04
Zhu Muo
1 圖片

Zhu Muo

34b.06_05
Zhu Xiaohe
1 圖片

Zhu Xiaohe

34b.06_06
Zhu Yan (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Zhu Yan (Set of 2 Photographs)

34b.06_08
Zhu Zhengeng (Set of 2 Photographs)
2 圖片

Zhu Zhengeng (Set of 2 Photographs)

34b.06_10
Zhu Zude
1 圖片

Zhu Zude

34b.09_01
Miscellaneous Sculpture and Installation (Set of 8 Photographs)
8 圖片

Miscellaneous Sculpture and Installation (Set of 8 Photographs)

42.18_01
Xiao Lu, Xing Fei, Yang Yanping, and Yin Xiuzhen (Set of 20 Photographs)
20 圖片

Xiao Lu, Xing Fei, Yang Yanping, and Yin Xiuzhen (Set of 20 Photographs)

34a.04_01
Fan Shuru (Set of 3 Photographs)
3 圖片

Fan Shuru (Set of 3 Photographs)

34a.17_11
New Measurement Group (Set of 3 Photographs)
3 圖片

New Measurement Group (Set of 3 Photographs)