Date

2001年

Artist

CHEN Xiaohu, 陳小虎

CHEN Xiaoping, 陳曉平

CHEN Yafeng, 陳亞峰

CHEN Yue, 陳越

CHEN Yufei, 陳宇飛

CHENG Yong, 成勇

DAI Guangyu, 戴光郁

DONG Xing, 董興

DU Xianyong, 杜先勇

FEI Xiaosheng, 費曉勝

FENG Ling, 楓翎

GE Zhen, 葛震

GONG Xingyu, 龔星宇

GU Xiaojian, 顧小劍

GUAN Ce, 管策

HAN Bing, 韓冰

HAN Tao, 韓濤

HONG Quan, 洪泉

HUA Jiming, 華繼明

HUANG Jun, 黃峻

HUANG Yong Ping, 黃永砅

HUANG Zhen, 黃震

Huiqin WANG, 王惠琴

JIANG Heng, 江衡

JIN Feng, b. 1962, ﹝老﹞金鋒

JIN Le, 靳勒

LI Chuan, 李川

LI Long, 李龍

LI Luming, 李路明

LI Pinghu, 李平虎

LI Qing, 李清

LI Xuebin, 李學斌

LI Yong, 李勇

LIANG Yue, 梁越

LIN Hongqian, 林泓倩

LIU Chengying, 劉成英

LIU Guangyun, 劉廣雲

LIU Jian, 劉健

LIU Jin, 劉瑾

LIU Jun, 劉軍

LIU Manwen, 劉曼文

LIU Xingtao, 劉興濤

LIU Yi, 劉毅

LU Jun, 陸軍

LUO Ji, 羅輯

LUO Li, 羅隸

LUO Qi, 洛齊

MA Jie, 馬杰

MA Yongfeng, 馬永峰

MIAO Xiaochun, 繆曉春

PANG Yidan, 龐貽丹

QIU Yanli, 邱燕莉

REN Qian, 任前

REN Xiaoying, 任小穎

SHANG Yang, 尚揚

SHEN Jingdong, 沈敬東

SHEN Ye, 沈也

SHENG Jianfeng, 盛劍鋒

SONG Dong, 宋冬

SONG Yongping, 宋永平

SU Wenxiang, 蘇文祥

SUN Liang, 孫良

SUN Zhezheng, 孫哲政

TAN Haishan, 譚海山

TANG Ya, 唐亞

TIAN Xi, 田喜

TONG Weijun, 佟衛軍

WAN Ling, 萬嶺

WANG Bo, 王波

WANG Ping, 王平

WANG Yiqiong, 王軼瓊

WU Gaozhong, 吳高鍾

WU Minghui, 吳明暉

WU Yuren, 吳玉仁

XIA Hexing, 夏和興

XIA Jie, 夏捷

XIAO Peng, 曉鵬

XU Feng, 徐峰

XU Xin, 徐辛

XU Zhiwei, 徐志偉

YANG Guoxin, 楊國辛

YANG Jinsong, 楊勁松

YANG Qing, 楊青

YIN Ming, 尹明

YU Ji, 余極

YU Xiaofeng, 喻曉峰

YUAN Xiaofang, 袁曉舫

Yue NING, 寧越

ZENG Huanguang, 曾煥光

ZHANG Dali, 張大力

ZHANG Qing, 張晴

ZHANG Yang, 張煬

ZHANG Yanxiang, 張燕翔

ZHANG Yeting, 張曄婷

ZHAO Hong, 趙鴻

ZHAO Qin, 趙勤

ZHOU Bin, 周斌

ZHOU Bo, 周波

ZHOU Xiaohu, 周嘯虎

ZHU Hua, 朱華

ZHU Luming, 朱路明

ZHU Yanguang, 朱雁光

Western artists who participated in this exhibition were: Eora Stancic (Slovenia), K.Palic Author (Slovenia), Martin Bricelj (Slovenia), Metod Frlic (Slovenia) and Paavo Blafield (Germany).

分享

相關館藏

100 Artistic Faces 1999-2001
100 Artistic Faces 1999-2001
展覽圖錄

100 Artistic Faces 1999-2001

100 個藝術家面孔 1999-2001
2001